List Filipanom

List Filipanom

2 Výzva na svornosť a pokoru. – 1 Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, 2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!  3 Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. 4 Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

 

Kristus, príklad pokory. – 5 Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš:

 

 6 On, hoci má božskú prirodzenosť,

nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

 7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,

stal sa podobný ľuďom

a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

8 Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,

až na smrť na kríži.

 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil

a dal mu meno,

ktoré je nad každé iné meno,

 10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno

v nebi, na zemi i v podsvetí

11 a aby každý jazyk vyznával:

„Ježiš Kristus je Pán!“

na slávu Boha Otca.

 

Výzva na svätosť. – 12 A preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 13 Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. 14 Všetko robte bez šomrania a pochybovania, 15 aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete 16 tým, že sa držíte slova života na moju slávu v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.  17 A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svätú službu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. 18 Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou!

 

Poslanie Timoteja a Epafrodita. – 19 Mám nádej v Pánu Ježišovi, že k vám čoskoro pošlem Timoteja, aby som mal aj ja pokojnú myseľ, keď sa dozviem, čo je s vami. 20 Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral, 21 lebo všetci hľadajú vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. 22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. 23 Dúfam teda, že ho pošlem, len čo uvidím, čo bude so mnou. 24 A pevne dúfam v Pánovi, že aj ja sám čoskoro prídem.

 25 Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita, môjho brata, spolupracovníka a spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách, 26 veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli, že ochorel. 27 A naozaj bol chorý až na smrť, ale Boh sa nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok. 28 Preto som ho čím prv poslal, aby ste sa znova radovali, keď ho uvidíte, a ja aby som mal menej zármutku. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte! 30 Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil to, čo chýbalo vašej službe voči mne.

 
3 – 11. Ide o jeden z najkrajších hymnov Nového zákona na tajomstvo Krista ako Božieho Syna vteleného a osláveného.
6. Význam verša je ten, že Kristus pred vtelením jestvoval ako Boh. Grécky výraz „morfé“ (podoba) tu podľa cirkevných otcov označuje prirodzenosť Boha. Tejto svojej rovnosti s Bohom sa Kristus nepridŕžal nasilu ako niečoho, čo mu nepatrí, ako lúpeže, koristi (gr. harpagmós).
7. „Zriekol sa“ (gr. ekénosen) znamená doslova „vyprázdnil“. Pravda, to neznamená, že by Kristus prestal byť Bohom. Nevyužil v svoj osobný prospech práva a privilégiá, ktoré vyplývali z božskej hodnosti. Pavol tu pravdepodobne myslí na Pánovho služobníka opísaného v Iz 52, 13 – 53, 12.
9. „Dal mu meno“, čiže najvyššiu hodnosť a moc. Pavol tu myslí na meno Pán (v. 11).
10 – 11. Porov. Iz 34, 23. Názov „Pán“ bol v gréckom preklade Starého zákona vyhradený iba Bohu. Ide o základné vyznanie kresťanskej viery.
17. Pavol je ochotný obetovať aj svoj vlastný život, vyliať svoju krv za kresťanov vo Filipách; veď aj ich život podľa viery je obetou.
25. Epafrodita, Pavlovho spolupracovníka, poznáme iba z tohto listu. Pravdepodobne bol predstaveným cirkvi vo Filipách.
List Filipanom