Kniha proroka Nahuma

Kniha proroka Nahuma

Pád Ninive

2  1(15) Hľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti,

ktorý oznamuje pokoj!

Zasväcuj, Júda, svoje sviatky,

spĺňaj svoje sľuby,

lebo viac neprejde cez teba ničomník,

ten celkom zahynie.

 2(2,1) Vystupuje pred tebou ničiteľ:

stráž hradbu,

dozeraj na cestu,

upevňuj si bedrá,

pozbieraj všetky sily!

3(2) Lebo Pán vráti Jakubovu hrdosť

ako hrdosť Izraelovu,

lebo ju zničili ničitelia

a spustošili jej vetvy.

 4(3) Štít jeho hrdinov sa červenie,

bojovníci sú v šarláte,

vozy sú z ohnivej ocele

v deň, keď sa vyzbrojuje,

a jazdci sa vzpínajú.

5(4) Po uliciach sa ženú vozy,

letia po námestiach,

výzor majú ako fakle,

blikajú ako blesky.

 6(5) Spomenie si na svojich hrdinov,

rútia sa svojou cestou,

ponáhľajú sa k múru

a postaví sa záštita.

 7(6) Brány riek sa otvoria

a palác sa rozpadá.

 8(7) Panovnicu (?) odvedú do zajatia,

jej slúžky nariekajú,

ako keď hrkútajú holuby,

a udierajú si prsia.

 

 9(8) Ninive je ako rybník

už oddávna. Oni bežia!

„Zastaňte! Stojte!“ –

no nik sa neobráti.

10(9) „Rabujte striebro, rabujte zlato,“

veď nemá konca výbava,

bohatstvo najskvostnejších nádob.

11(10) Púšť a pustota a spustošenie!

Srdce sa rozteká, kolená sa chvejú,

triaška je na každých bedrách,

zo všetkých tvárí

sa sťahuje červeň.

 12(11) Kde je brloh levov,

tá pastva levíčat?

Ta chodieval lev, levica,

tam bývali levíčatá.

A nikto ich neodstrašil.

13(12) Lev trhal pre svoje mláďatá

a hrdúsil pre svoje levice,

korisťou si naplnil brlohy

a svoje jamy lúpežou.

 

14(13) „Hľa, som proti tebe,

hovorí Pán zástupov,

spálim tvoje vozy na dym,

tvoje levíčatá meč pohltí,

odstránim tvoju korisť z krajiny,

nezazneje viac hlas tvojich poslov.“

 
1. Kapitola 2 opisuje pád Ninive. Pre Judsko je zvesť o páde nepriateľského hlavného mesta radostnou zvesťou. Porov. Iz 40, 9; 52, 7. – Na východe sa dôležité správy vyvolávali alebo inými znakmi dávali z vŕška na vŕšok. Prorok tu azda myslí na tento zvyk. – Namiesto „ničomník“ prepisuje Vg hebrejské slovo Beliál; pozri pozn. k 1 Sam 1, 16. Tu označuje toto slovo nepriateľa.
2 n. Darmo sa bude Ninive chystať na obranu proti blížiacemu sa nepriateľovi. Boh zničí Asýrčanov, a tak vráti hrdosť svojmu ľudu, ktorú Asýrčania zničili, keď spustošili Izrael.
4. Slovo „jazdci“ prekladáme podľa LXX. Podľa mnohých sa už v tomto, podľa iných len v 6. verši opisuje obranné asýrske vojsko, a nie útočiace vojsko.
6. Ninive si spomenie na svoje vojsko a vyšle ho na obranu mestských hradieb.
7. Rozumieť asi tak, že nepriateľ odstránil priehrady, ktoré mesto chránili pred povodňou, takže mesto zaplavili vody a podmyli aj kráľovský palác.
8. Začiatok verša je veľmi neistý. Prekladáme ho podľa Junkera. O hrkútaní holubov pozri pozn. k Iz 59, 11.
9 – 11. Ninive má už oddávna toľko obyvateľov ako rybník vody. – Veľmi živo sa v týchto veršoch opisuje útek porazených, plienenie víťazov a zdesenie obyvateľstva. K výrazu „z tvárí sa sťahuje červeň“ pozri pozn. k Joel 2, 6.
12 n. Ninivčania nahromadili koristi ako lev vo svojom brlohu.
Kniha proroka Nahuma