Kniha Levitikus - Tretia kniha Mojžišova

Kniha Levitikus - Tretia kniha Mojžišova

3 Pokojné žertvy. –  1 Ak bude niekto obetovať pokojnú žertvu z hovädzieho dobytka, to, čo prinesie na obetu Pánovi, musí byť samec alebo samica bez chyby. 2 Položí ruku na hlavu svojej obety a zabije ju pri vchode do stánku zjavenia, a Áronovi synovia, kňazi, rozlejú krv vôkol oltára.  3 Potom z pokojnej obety prinesie na zápalnú obetu Pánovi loj, ktorým sú obrastené črevá, a všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti. 4 Aj obe obličky a loj, čo je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečene; od obličiek ho však oddelí. 5 Áronovi synovia to spália na oltári, na zápalnej obete, ktorá je na dreve na ohni, ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána.

6 Ak niekto prinesie obetu ako pokojnú žertvu Pánovi zo stáda, nech je to, čo bude obetovať, samec alebo samica bez chyby. 7 Ak bude jeho obetou baránok, privedie ho pred Pána, 8 položí ruku na hlavu svojej obety a zabije ju pred stánkom zjavenia. Áronovi synovia rozlejú krv vôkol oltára.  9 Potom z pokojnej obety prinesie na zápalnú obetu Pánovi loj; celý mastný chvost – odoberie ho celkom od chvostovej kosti –, loj, ktorým sú obrastené črevá, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti, 10 ďalej obidve obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečene; od obličiek ho však oddelí. 11 A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu pre Pána.

12 Ak bude jeho obetou koza, privedie ju pred Pána, 13 položí ruku na jej hlavu a zabije ju pred stánkom zjavenia. Áronovi synovia vylejú krv okolo oltára. 14 Potom z nej prinesie na zápalnú obetu Pánovi loj, ktorým sú obrastené črevá, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti, 15 ďalej obidve obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečene; od obličiek ho však oddelí.  16 A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Všetok loj patrí Pánovi. 17 To bude večný predpis z pokolenia na pokolenie vo všetkých vašich bydliskách: „Ani krv, ani loj nebudete jesť vôbec!“

 
1 – 17. O pokojnej obete pozri úvod k Levitiku 2.1.3. Pokojná žertva je predobrazom mesiášskych časov, mesiášskych dobrodení (Mt 22, 1 – 14; Jn 4, 10 – 14). Pokojná žertva je aj predobrazom prevelebnej Sviatosti oltárnej (1 Kor 10, 16 – 21).
3. Najlepšie časti obetovali Pánovi; porov. Ex 29, 13.
9. Istý druh oviec na východe má tučný a veľmi mastný chvost (Ex 29, 22), váži až niekoľko kilogramov.
16 n. Zakazovalo sa jesť z loja, ktorý mal byť pri pokojnej obete obetovaný. Ináč Izraeliti mohli jesť mastné časti zo zvierat, ktoré obyčajne zabíjali. Lenže krv nemali jesť nikdy.
Kniha Levitikus - Tretia kniha Mojžišova