Tretí Jánov list

 

Tretí Jánov list

 

TRETÍ JÁNOV LIST

 

1 Pozdrav. –  1 Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. 2 Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý – tak ako sa darí tvojej duši.  3 Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde. 4 Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

 

Chvála na Gája. – 5 Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí vzhľadom na Boha. 7 Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. 8 Preto sme my povinní podporovať takýchto, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy.

 

Odbojný Diotrefes. –  9 Niečo som už cirkvi písal; ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma. 10 Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyseľné reči; a akoby mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi.

11 Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.

 

Svedectvo o Demetriovi. –  12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

 

Záver. – 13 Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom. 14 Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne.

15 Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľov, každého osve.

 

 
1. K výrazu „pravda“ porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.
3. „Žiť v pravde“ – porov. pozn. k 2 Jn 4.
9. Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.
12. Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.
  Tretí Jánov list