Pieseň piesní

Pieseň piesní

Obapolná chvála

Snúbenica:

2  1 Som lúčny kvietok na sáronských rovinách,

ľalia v údoliach.

 

Ženích:

 2 Jak ľalia medzi tŕním

je moja priateľka medzi dievčencami.

 

Snúbenica:

3 Sťa jabloň medzi plánkami

je milý môj medzi mládencami.

V jeho tôni sedím,

ako sa mi žiadalo,

a jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu.

 

Úchvat lásky

 

Snúbenica:

 4 Vovádza ma do vínnej pivnice

a jeho zástava nado mnou je láska.

 

 5 Posilnite ma hrozienkovým koláčom,

občerstvite ma jablkami,

lebo som chorá od lásky!

 

6 Pod mojou hlavou jeho ľavica

a jeho pravica ma ľúbo privíňa.

 

Ženích:

 7 Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské,

na srny a lane na poli:

Nezobúdzajte ani nerušte lásku,

kým sa jej samej nezachce.

 

Ženích na návšteve snúbenice

 

Snúbenica:

8 Hlas môjho milého!

Hľa, on prichádza!

Po horách skáče,

po vŕškoch hupká.

  9 Milý môj je sťa srna,

je ako jeleníča.

 

Hľa, veď už stojí

pred naším múrom!

Okiencom hľadí,

cez mriežku sa díva.

10 Môj milý začal

a povedal mi:

 

Ženích volá snúbenicu do rozvitej jari

 

Ženích:

Hor’ sa, priateľka moja,

krásava moja, a poď!

 

11 Lebo, hľa, už je po zime,

dážď prestal, pominul!

 12 Kvieťa sa kľuje po kraji,

nadišiel spevu čas.

Hrdličky hrkútanie

po našom kraji znie.

 13 Na fige bronie už rané ovocie,

roznáša vôňu vinič v rozkvete.

Nuž, hor’ sa, priateľka moja,

krásava moja, a poď!

 14 Holubica moja v rozsadlinách skál,

v úkryte na bralách,

daj zrieť mi svoju tvár,

daj počuť mi svoj hlas,

veď sladký je tvoj hlas

a prekrásna je tvoja tvár.

 

V krásnom opojení

 

Snúbenica:

 15 Polapajte nám líšky,

maličké líštičky,

čo škodu robia po viniciach.

A naša vinica je práve v rozkvete.

 

16 Môj milý je môj a ja som jeho,

on, ktorý pasie medzi ľaliami.

 

 17 Až ochladí sa deň

a nachýlia sa tône,

príď, milý môj,

buď srne podobný

alebo jeleníčaťu

na horách voňavých!

 
1. Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na sáronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaccelet nie je známy. Bol to možno narcis. Sáron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno označuje prímorský rovinný pás od prístavu Jafy po pohorie Karmel na severe.
2. Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.
4. Víno symbolizovalo lásku (porov. 1, 2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.
5. Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa používali pri pohanských obetách (Oz 3, 1).
7. Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5, 19).
9. Úzke oblôčiky na palestínskych domoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.
12. Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.
13. Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) ako symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5, 5).
14. Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.
15. Líšky vinici škodia hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Kiežby sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.
17. Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku pasú v balzamových vonných horách.
Pieseň piesní