Pieseň piesní

Pieseň piesní

 

Snúbenica:

8 1 Ó, keby si bol mojím bratom,

čo prsia matky mojej sal,

vybozkávala by som ťa,

keby som ťa vonku postretla,

a nik by za to neopovrhol mnou.

 2 Pojala by som ťa a zaviedla

do domu svojej matky, čo ma vychovávala.

Opájala by som ťa vínom voňavým

a muštom z mojich granátových jabĺčok.

 

3 Pod mojou hlavou jeho ľavica

a jeho pravica ma ľúbo privíňa.

 

Ženích:

4 Dcéry jeruzalemské,

zaprisahávam vás:

Nezobúdzajte ani nerušte lásku,

kým sa jej samej nezachce.

 

Dodatky

Moc a sláva lásky

 

Chór ľudu:

 5 Ktože je tá, čo vystupuje zo stepi,

opretá o svojho milého?

 

Ženích:

Ja pod jabloňou som ťa roznietil,

tam, kde ťa porodila tvoja matka,

kde vajatala tvoja rodička.

 

Snúbenica:

 6 Na srdce si ma pritlač jak prsteň,

sťa pečať na svoje rameno!

 

Ženích:

Lebo láska je mocná ako smrť

a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.

Jej páľa – to ohňa plápoly,

jej plamene, to Jahveho je žiar.

7 Ani veľké vody lásku neuhasia,

ani rieky ju neodplavia.

A keby človek za lásku chcel dať

všetky bohatstvá svojho domu,

len by sa opovrhlo ním.

 

Snúbenica – pevnosť

 

Bratia:

8 Sestričku máme maličkú,

čo nemá ešte prsníky.

Čo urobíme pre sestru

v deň, keď ju prídu pýtať za ženu?

 

9 Ak hradba je,

zbudujme na nej baštu striebornú.

Ak brána je,

obložme ju cédrovými doskami!

 

Snúbenica:

 10 Ja hradba som

a moje prsníky sú ako turne.

Lež preňho som ja tá,

čo sa už dávno oddala.

 

Nad vinicou Šalamúnovou

 

Bratia:

 11 Šalamún mal v Bál-Hamone vinicu.

Vinicu zveril opatrovníkom.

Každý bol povinný mu za jej výnos vyrovnať

po tisíc strieborných.

 

Ženích:

12 Moja vinica je moja!

Nechaj si tisíc, Šalamún,

a dvesto tí, čo strážili jej ovocie.

 

Snúbenica, kde si?

 

13 Ty, ktorá bývaš v záhradách

– priatelia načúvajú –,

daj počuť mi svoj hlas!

 

Ponáhľaj sa, ženích!

 

Snúbenica:

14 Utekaj, milý môj,

buď srne podobný

alebo jeleníčaťu

na horách voňavých!

 

 
2. Voňavé víno, granátový mušt sú obrazom prejavov tej najopojnejšej a najsilnejšej lásky.
5. Ženích pripomína snúbenici jej doterajší domov a jej dnešné šťastie.
6. Muži v staroveku nosievali prsteň, ktorým pečatili, na šnúročke na krku a poniektorí na ramene (porov. Gn 38, 18), a zaobchádzali s ním ako so vzácnou a svätou vecou (porov. Jer 22, 24; Ag 2, 23). – Láska býva tvrdá, neúprosná ako „šeól“, podsvetie, hrob. Koho pohltili, toho nikdy nevydajú naspäť. – Jahve je Božie meno. Jahveho žiar tu značí silu, veľkosť lásky.
10. Zmysel verša: Mýlite sa, bratia, keď si myslíte, že nie som ešte súca na vydaj. Som, lež ťažko si ma získať. Svojmu ženíchovi som sa už dávno celým srdcom oddala a dávno som mu dokázala svoju lásku.
11. Bál-Hamon, miesto, ktoré nie je bližšie známe. – Šalamún má vinicu, čo mu prináša veľký výnos. Ženíchovi je však viac hodna jeho vinica (tou mu je snúbenica) než výnosná a veľká vinica, čo vlastní kráľ Šalamún.
Pieseň piesní