Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

3 Stavba chrámu. –  1 Šalamún začal stavať Pánov dom v Jeruzaleme na vrchu Zjavenia Pána, ktorý sa zjavil jeho otcovi Dávidovi na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana. 2 Začal ho stavať v druhom mesiaci štvrtého roku svojho kraľovania.  3 Šalamún staval Boží dom na takýchto základoch: Dĺžka šesťdesiat lakťov – v lakťoch podľa starej miery – a šírka dvadsať lakťov.  4 Predsieň, ktorá predlžovala (dom) po šírke domu, bola dvadsať lakťov a výška stodvadsať. Znútra ju obtiahol rýdzim zlatom.  5 Väčší dom vyložil jedľovým drevom, obtiahol jemným zlatom a na to dal porobiť palmy a retiazky.  6 Pre ozdobu dal dom vyložiť drahokamami; zlato bolo zlato z Parvaimu. 7 Pokryl dom, jeho hrady, prahy, steny a jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov.

8 Potom urobil dom veľsvätyne. Jej dĺžka pred šírkou domu bola dvadsať lakťov, jej šírka dvadsať lakťov a dal ju obtiahnuť zlatom, asi šesťsto hrivnami. 9 Váha klincov bola päťdesiat šeklov. Aj horné miestnosti obtiahol zlatom.

 10 V dome veľsvätyne dal urobiť dvoch cherubov, sochárske dielo, a obtiahol ich zlatom.  11 Dĺžka krídel cherubov bola dvadsať lakťov. Jedno krídlo bolo päť lakťov a dotýkalo sa steny domu, druhé krídlo, tiež päť lakťov dlhé, dotýkalo sa krídla druhého cheruba. 12 Krídlo druhého cheruba bolo päť lakťov a dotýkalo sa steny domu, druhé krídlo, tiež päť lakťov, siahalo ku krídlu druhého cheruba.  13 Krídla týchto cherubov boli roztiahnuté na dvadsať lakťov; oni stáli na nohách a tváre mali obrátené k domu. 14 Dal urobiť oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu a plátna a dal na ňu porobiť cherubov.

15 Pred domom dal zhotoviť dva stĺpy tridsaťpäť lakťov vysoké a hlavice na nich mali päť lakťov. 16 Dal urobiť aj retiazky ako v príbytku a pripevnil ich na hlavice stĺpov. Potom dal spraviť sto granátových jabĺk a zavesil ich na retiazky.  17 Stĺpy postavil pred chrám, jeden sprava, druhý zľava; pravému dal meno Jakín a ľavému Boaz.

 
1. „Vrch Zjavenia Pána“ je vrch Morja. Je to severovýchodný jeruzalemský kopec (porov. Gn 22, 2. 14).

1 – 4. Porov. 1 Kr 6, 1 – 3.
3. Starší lakeť bol o niečo dlhší než neskorší.
4. Verš 4 je dosť nezrozumiteľný. Porov. 1 Kr 6, 3 a poznámku k tomuto veršu.
5. „Väčší dom“ bola svätyňa, „menší“ veľsvätyňa.
6. O Parvaime, odkiaľ toto zlato pravdepodobne donášali, nevieme nič istého. Niektorí myslia na arabské Sak-el-Farwaim.
10 – 13. Porov. 1 Kr 6, 23 – 28.
11. Všetky štyri roztiahnuté krídla spolu aj s telami cherubov boli 20 lakťov dlhé.
13. Cherubi boli obrátení tvárou k „domu“, t. j. k svätyni.
17. Mená stĺpov pozri v pozn. k 1 Kr 7, 21.
Druhá kniha kroník