Kniha Ester

15 Ester na Mardochejov rozkaz predstúpi pred kráľa. (Patrí k 4, 8)

 

(Aj toto som našiel ako dodatok vo všeobecnom vydaní.)

 

 1 Rozkázal jej (bezpochyby to bol Mardochej), aby predstúpila pred kráľa a prosila za ľud a za svoju vlasť. 2 (Povedal:) „Spomeň si na dni, keď si bola malá, ako som ťa svojou rukou kŕmil; lebo Aman, druhý muž po kráľovi, podal návrh proti nám, aby nás vyhubil. 3 Preto vzývaj Pána a prihovor sa za nás u kráľa a zachráň nás od smrti!“

 

(Aj toto je podobne pridané:)

 

Ester predstúpi pred kráľa. (Patrí k 5, 1) – 4 Na tretí deň odložila všedný odev a obliekla si nádherné (rúcho). 5 A keď sa už skvela vo svojom kráľovskom rúchu a vzývala Boha, ktorý všetko spravuje a chráni, vzala si dve služobnice. 6 O jednu sa opierala akoby z rozmaru, 7 kým druhá služobnica išla za svojou paňou a dvíhala jej rúcho, ktoré jej siahalo až po zem. 8 Po tvári sa jej rozlievala ružová farba a svojimi milými, žiariacimi očami zakrývala smutného ducha, ktorý bol skľúčený od veľkého strachu. 9 Podľa poriadku prešla všetkými dverami a zastala pred kráľom, ktorý práve sedel na tróne svojej kráľovskej (hodnosti), odetý kráľovským rúchom a skvel sa zlatom a drahokamami. Ale pohľad mal hrozivý. 10 Keď zdvihol tvár, blčiacimi očami prezrádzal rozhnevanú myseľ. Kráľovná sa zrútila, jej farba sa zmenila na bledosť a svoju omdletú hlavu oprela o služobnicu. 11 Tu zmenil Boh kráľovho ducha na prívetivosť, takže rýchlo a s obavou zoskočil z trónu, vzal ju do náručia, až prišla zasa k sebe a upokojoval ju láskavými slovami:  12 „Čo sa ti stalo, Ester? Ja som tvoj brat, neboj sa! 13 Neumrieš, lebo tento zákon neustanovili pre teba, ale pre všetkých ostatných. 14 Pristúp teda bližšie a dotkni sa berly!“ 15 A keďže ani tak neprehovorila, vzal zlatú berlu a vložil jej ju na šiju. Potom ju pobozkal a spýtal sa jej: „Prečo mi neodpovedáš?“  16 Vtedy mu povedala: „Videla som ťa, môj pane, ako Božieho anjela a zmiatlo sa mi srdce od strachu pred tvojou slávou. 17 Lebo si hoden veľkého obdivu, môj pane, a tvoja tvár je plná pôvabu.“ 18 A kým hovorila, opäť sa zrútila a zostala skoro bez života. 19 Kráľa to rozrušovalo. No všetci jeho služobníci ju povzbudzovali.

 
1 n. Za svoju vlasť: za Palestínu, ktorá patrila pod perzskú nadvládu, a tak mohlo aj tejto krajine hroziť veľké nebezpečenstvo od ostatných obyvateľov ríše.
12. „Tvoj brat“: označuje všetky širšie príbuzenské a priateľské vzťahy. Manžel nazýva manželku sestrou a žena zasa manžela nazýva bratom. Kráľ tu hovorí podobne. Prís 7, 4; Pies 4, 9 a v Knihe Tobiáš.
16. „Boží anjel“ svojím zjavom – keďže ide o nadprirodzenú bytosť – môže usmrtiť človeka (Gn 33, 10; 1 Sam 29, 9; 2 Sam 14, 17. 20; 19, 28).