List Filipanom

List Filipanom

 

4 Svornosť, radosť, pokoj. –  1 A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní!

 2 Evodiu prosím, aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v Pánovi.  3 Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

4 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!  5 Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. 6 O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. 7 A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

8 Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! 9 Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.

 

Vďaka za prijaté dary. – 10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonnosť voči mne; pravda, aj predtým ste na mňa mysleli, ale nemali ste príležitosť.  11 Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.  12 Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. 13 Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.

14 A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení.  15 Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. 16 Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali, čo som potreboval. 17 Niežeby som túžil po daroch, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. 18 Dostal som všetko a mám hojnosť. Som zahrnutý darmi, čo ste poslali po Epafroditovi; sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu. 19 Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. 20 A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

 

Záverečné pozdravy. –  21 Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, čo sú so mnou.  22 Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu.

23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.

 
1. „Moja koruna“ – doslova „môj veniec“ – symbol slávy a odmeny.
2. Obe sú ženské mená. Nič bližšie o nich nevieme. Pavol ich vyzýval, aby žili vo svornosti, ako to naznačuje aj význam ich gréckych mien.
3. „Spolupracovník“ (gr. sýzygos), čo niektorí považujú za vlastné meno Syzygos. – Klement – podľa niektorých ide o Klementa I., rímskeho pápeža. Výraz „kniha života“ je častý biblický obraz (Ex 32, 32 n.; Ž 69, 29; Dan 12, 1; Zjv 3, 5) a znamená prijatie do Božej priazne, milosti.
5. Pán je blízko, pretože isto príde.
11. Pavol sa usiloval vyžiť z toho, čo mal. Materiálnu podporu prijal jedine od Filipanov, ktorých mal osobitne rád.
12. „Naučil“ – doslovne: stal som sa zasväteným, čo znamená: Naučil som sa to, čo všetci nepoznajú.
15. Porov. Sk 17, 1 – 10. Pavol tu používa výrazy zo života obchodníkov, aby zdôraznil výmenu duchovných a hmotných dobier medzi ním a Filipanmi.
21. „Svätí“ sú kresťania zasvätení Bohu a Kristovi životom svätosti.
22. Výraz „z cisárovho domu“ tu môže znamenať aj zamestnancov v dome miestodržiteľa, ktorý bol v každom väčšom meste, pravda, ak list Pavol napísal v Efeze.
List Filipanom