Prvý Petrov list

Prvý Petrov list

4 Pretrhnutie zväzkov s hriechom. –  1 Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, 2 aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. 3 Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve. 4 Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností, a rúhajú sa. 5 Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych.  6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v Duchu.

 

Príprava na posledné veci. – 7 Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.  8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. 9 Buďte vospolne pohostinní, bez šomrania. 10 Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. 11 Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

 

Cez utrpenie k radosti. – 12 Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! 13 Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. 14 Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva. 15 Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič.  16 Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

17 Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?!

 

 18 „A ak sa spravodlivý ťažko zachráni,

kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“

 

19 Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.

 
1 n. Kto telesne trpel za svoju vieru a za svoje mravné presvedčenie, ten dokázal, že vie víťaziť nad hriechom, a je obyčajne dobre ozbrojený proti hriechu a pokušeniam, takže už nežije ľudským žiadostivostiam, ale Bohu.
6. O tomto evanjeliu zvestovanom mŕtvym porov. 3, 9.
8. Prís 10, 12; Jak 5, 20.
16. Meno „kresťan“ (Kristov učeník, nasledovník), sa začalo používať v Antiochii Seleukovej (Sk 11, 26). Pravdepodobne ho vymysleli pohania. Čoskoro sa stalo všeobecne rozšíreným názvom pre tých, čo uverili v Krista.
18. Prís 11, 31.
Prvý Petrov list