Kniha Ester

12 Mardochej príde na stopu sprisahania. – 1 V tom čase sa (Mardochej) zdržiaval na nádvorí paláca spolu s Bagatom a Tarom, kráľovskými komorníkmi, ktorí konali službu pri bráne paláca.  2 Keď si všímal ich úmysly a hlbšie nahliadol do toho, čím sa v mysli zapodievali, zbadal, že zamýšľajú vystrieť ruku na kráľa Artaxerxa. A preto podal o tom kráľovi správu. 3 Po zavedení vyšetrovania sa obidvaja priznali a kráľ rozkázal odviesť ich na smrť. 4 Ale kráľ dával zapisovať do letopisov všetko, čo sa (pamätného) prihodilo. Aj Mardochej opísal túto udalosť v pamätnom spise.  5 A kráľ mu rozkazom dovolil zdržovať sa v nádvorí paláca a za oznámenie mu (kázal) dať odmenu. 6 Namyslenec Amadatov syn Aman bol najvplyvnejším mužom u kráľa. On chcel uškodiť Mardochejovi a jeho národu pre tých dvoch kráľovských komorníkov, čo boli popravení.

 

(Až potiaľ siaha úvod. – Čo odteraz nasleduje, bolo na tom mieste v knihe, kde je napísané: 3, 13 a aby si rozobrali ich majetky. Tak sme to našli jedine vo všeobecnom vydaní [gréckom]. Odpis listu takto zneje:)

 
2. Meno Artaxerxes je tu uvedené namiesto mena Xerxes (Asuer). Porov. 1, 1.
5 n. Mardochej dostal už od kráľa za odmenu nejaký dar a tiež aj menší úrad. Ale to bolo všetko málo za jeho zásluhu, takže v letopise nebola o tom ani zmienka. – Podľa gréckeho textu Mardochej nedostal nijaký dar od kráľa, v tejto veci bol odkázaný na Amana. Dvaja popravení sprisahanci boli asi Amanovými prívržencami, a tak sa Mardochej zle zapísal u Amana, keď odhalil ich sprisahanie.