Kniha Kazateľ

 

Kniha Kazateľ

KNIHA KAZATEĽ

 

1 Úvahy Dávidovho syna Kazateľa, kráľa nad Jeruzalemom.

 

Vedúca myšlienka spisu

 

 2 Márnosť, len márnosť – hovorí Kazateľ.

Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť.

 

Príroda vo svojom behu neustáva

 

 3 Aký osoh má človek zo všetkej svojej námahy,

ktorou sa ustáva, (kým je) pod slnkom?

 

 4 (Jedno) pokolenie prichádza,

(iné) pokolenie odchádza.

Zem však stojí naveky.

 

 5 Slnko vychádza a slnko zapadá

a ženie sa späť na miesto, kde (zasa) vyjde.

 

6 Veje na juh a obráti sa na sever,

v ustavičnom krúžení duje vietor

a vietor sa vo svojom kolobehu opätovne vracia.

 

7 Všetky rieky tečú do mora,

a more sa nepreplňuje.

Kde vyvreli, k tomu miestu tečú rieky späť,

aby sa odtiaľ vydali na novú cestu.

 

 8 Všetky bytosti sú podrobené ustávaniu –

vyrozprávať to nevládze nik.

 

Oko sa nenasycuje videním,

ucho sa nenapĺňa počúvaním.

 

9 Čo bolo, je to, čo aj zasa bude.

A čo sa už stalo, to sa opäť stane.

 

Nič nie je nové pod slnkom.

 

10 Ak je niečo, o čom by človek povedal:

„Pozri toto je niečo nové!“,

už to bolo v časoch,

ktoré boli pred nami.

 

11 Však na minulosť už niet spomienky

a s budúcnosťou to bude tiež len tak.

Nebude po nich spomienky u tých,

čo budú nasledovať za nimi.

 

Nemá mnoho významu usilovať sa o múdrosť

 

12 Ja, Kazateľ, bol som kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme.

 

13 A svojou mysľou som sa dal na to,

že múdro preskúmam a vystopujem všetko,

čo sa deje pod nebom.

 

To trápne zamestnanie uložil Boh Adamovým synom,

aby sa ním umárali.

 

  14 Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, –

ale to všetko je márnosť a honba za vetrom!

 

15 Krivé sa nedá urobiť rovným

a čoho niet, to nemožno počítať.

 

 16 Povedal som si v srdci:

„Hľa, vzrástol som a zbohatol v múdrosti,

moja myseľ videla mnoho múdrosti a vedomosti.“

 

17 Preto som sa v srdci rozhodol poznávať múdrosť

a tiež poznávať, (čo je) bláznovstvo a pochabosť.

Ale zistil som, že aj to je iba honba za vetrom.

 

18 Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti;

a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.

 

 

 

 

1. Kohelet alebo Ekklesiastes (gr.): člen zhromaždenia (zhromaždenie – hebr. kahal, gr. ekklesía); znamená toho, kto hovorí – rečníka v zhromaždení (kazateľa), ktorý sa identifikuje s „kráľom nad Jeruzalemom“. Ide tu o literárnu fikciu, ktorá zamieňa autora so Šalamúnom, pretože sa preslávil múdrosťou (1 Kr 5, 9 – 14).
2. „Márnosť“ – hebrejsky hebel – znamená: vánok, dych, para a vôbec vec, ktorá rýchlo uniká, je nestála, prchavá.
3. „Pod slnkom – pod nebom“, t. j. na tomto svete, v tomto časnom živote.
4. „Zem stojí naveky.“ Keď Sväté písmo hovorí o prírodných javoch, vyslovuje sa o nich neraz básnicky a iba podľa ľudových náhľadov, a nie teraz obvyklým vedeckým spôsobom.
5. „Ženie sa späť“, podľa hebr. doslovne „túžobne sa hnať, žiadať si voľačo natoľko, že človek až dych tratí“ (Jób 7, 2). Možno, že v osnove pôvodne bolo „vracia sa“ (podľa gr.).
8. Vg: Všetky veci unavujú človeka (ak pozoruje kolobeh mnohých prírodných javov).
14. Honba za vetrom: zhon za takou vecou, ktorú nemožno ani dohoniť, ani pevne uchytiť.
16. „Vzrástol som“, podľa hebr. „rozmnožil som“ (múdrosť svoju).
  Kniha Kazateľ