Kniha Tobiáš

Kniha Tobiáš

11 Tóbiho uzdravenie od slepoty. – 1 Keď sa na spiatočnej ceste priblížili ku Kaserínu, ktorý je oproti Ninive, Rafael povedal: 2 „Vieš, v akom stave sme zanechali tvojho otca. 3 Poponáhľajme sa pred tvojou ženou a pripravme dom, kým prídu ostatní. 4 Vezmi so sebou aj žlč z ryby.“ A vyrazili obaja spoločne. Bežal s nimi aj pes. 5 Anna sedávala a vyzerala na cestu, ktorou odišiel jej syn. 6 A keď ho videla prichádzať, povedala jeho otcovi: „Syn ti prichádza, aj ten muž, čo ho sprevádzal!“ 7 Rafael povedal Tobiášovi prv, ako prišiel k otcovi: „Viem, že sa mu oči opäť otvoria. 8 Potri mu oči rybou žlčou! Liek zaberie a beľmo sa mu z očí odlúpne. Tvoj otec zasa nadobudne zrak a bude vidieť svetlo.“

9 Anna mu bežala v ústrety, hodila sa svojmu synovi okolo krku a povedala mu: „Že ťa zas vidím, syn môj! Teraz už môžem zomrieť.“ A plakala. 10 Aj Tóbi vstal, a hoci sa potkýnal, vyšiel pred vráta dvora. Tobiáš pribehol k nemu 11 s rybou žlčou v ruke, dýchol mu do očí, podoprel ho a povedal: „Neboj sa, otče!“ Potrel mu liekom oči a nechal ho pôsobiť. 12 Potom oboma rukami odlúpol beľmo z kútikov jeho očí. 13 Tóbi sa mu hodil okolo krku, plakal a hovoril: „Zasa ťa vidím, syn môj, svetlo mojich očí!“ 14 A pokračoval:

 

„Nech je zvelebený Boh!

Nech je zvelebené jeho veľké meno!

Nech sú zvelebení všetci jeho svätí anjeli!

15 Lebo on ma udrel, ale potom sa nado mnou zmiloval.

A teraz vidím svojho syna Tobiáša!“

 

Tobiáš vošiel s radosťou do domu a z celého srdca velebil Boha. Potom oznámil svojmu otcovi, že sa jeho cesta vydarila a priniesol peniaze. Aj to, ako si vzal Raguelovu dcéru Sáru za manželku a že prichádza aj ona a už je celkom blízko pri ninivskej bráne.

16 Vtedy Tóbi vyšiel svojej neveste k ninivskej bráne naproti a radoval sa a velebil Boha. Keď ho obyvatelia Ninive videli prichádzať, ako kráča vo svojej plnej sile a nik ho nevedie za ruku, veľmi sa divili. A Tóbi vyznával pred nimi, že sa Boh nad ním zľutoval a otvoril mu oči. 17 Potom sa Tóbi priblížil k Sáre, manželke svojho syna Tobiáša, a požehnal ju: „Vítam ťa, dcéra moja! Nech je zvelebený tvoj Boh, ktorý ťa priviedol k nám, dcéra! Nech je požehnaný tvoj otec a nech je požehnaný môj syn Tobiáš a buď požehnaná aj ty, dcéra moja! Vojdi do svojho domu v zdraví, s požehnaním a s radosťou. Vojdi, dcéra moja!“ 18 V ten deň naplnila radosť všetkých Židov, čo bývali v Ninive.  19 K Tobiášovi prišli aj Achikar a Nadab, jeho bratanci, a blahoželali mu. 20 A sedem dní slávili Tobiášovu svadbu s radosťou.

 

 

19. Achikar (Achiacharos) bol vysokým úradníkom asýrskeho kráľa Asarhaddona (1, 22). V tomto svojom postavení – ako príbuzný Tóbiho – vymohol u kráľa pre Tóbiho, že sa mohol vrátiť do Ninive. A keď Tóbi oslepol, Achikar ho hmotne podporoval (2, 10). Umierajúci Tóbi ho dáva svojmu synovi za príklad ako spravodlivého muža, ktorý ho z nešťastia zachránil. Lebo jeho chovanec Nadab ho zaživa priviedol pod zem (do žalára), ale zase prišiel na Božie svetlo, kým Nadab vošiel do večnej tmy (14, 10). – Achikar vystupuje v početných starovýchodných mimobiblických príbehoch. Ťažko možno nájsť priamy súvis medzi Knihou Tobiáš a Achikarovým románom.
Kniha Tobiáš