Kniha Kazateľ

Kniha Kazateľ

Ži bezstarostne dnešku!

 

11 1 Púšťaj svoj chlieb po vode

a po mnohých dňoch ho (zasa) nájdeš.

 

2 Podeľ svoj majetok na sedem, ba na osem častí,

lebo nevieš, aké nešťastie sa strhne nad krajinou.

 

3 Ak sú mraky plné,

vylejú na zem dážď.

 

Ak strom padne južne alebo severne,

ostane ležať na mieste, kam padol.

 

 4 Kto pozoruje na vietor, nebude chcieť siať,

a kto sa obzerá po mrakoch, nepustí sa do žatvy.

 

 5 Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,

(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,

celkom tak nevieš, čo urobí Boh,

ktorý všetko pôsobí.

 

6 Za rána rozsievaj svoje semeno

a do večera nedaj svojej ruke spočinúť,

lebo nemôžeš vedieť,

či sa ti toto alebo iné podarí,

alebo či ti bude obidvoje dobré rovnako.

 

7 Svetlo je sladké

a očiam lahodí vidieť slnko.

 

 8 Preto ak človek žil už veľa rokov,

nech sa zo všetkých raduje,

ale nech pamätá, že dni temravy

sú početnejšie.

 

Veď všetko, čo (má) prísť, je márnosť.

 

9 Mladík, raduj sa zo svojej mladosti!

Nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch!

Kráčaj si cestami svojho srdca

a kam ťa tvoje oči povedú.

 

Uvedomuj si však (pritom),

že za všetko si ťa Boh na súd predvolá.

 

 10 Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca

a odháňaj (každé) zlo od svojho tela,

ale tak vek mladosti,

ako aj úsvit života je iba – márnosť.

 
1. Presvedčenie, že na svete je všetko nedokonalé a nedostatočné, aby mohlo uspokojiť túžby ľudskej duše, predsa nevedú Kazateľa k praktickému záveru, aby sa človek vzdal všetkej podnikavosti a činnosti.
Prvé dva verše sa pokúsili vysvetľovať rozličným spôsobom: „Púšťať svoj chlieb po vode“ vykladali aj v tom zmysle, že Kazateľ odporúča svojim čitateľom obchodovať s ďalekými, zámorskými krajinami. – „Podeľ svoj majetok!“ vykladali v tom zmysle, že tu ide o udeľovanie almužny, ktorá sa mnohonásobne navráti darcovi (porov. Lk 16, 9). No pravdepodobnejší je zmysel, ktorý vydajú obidva verše, ak ich spojíme, a vtedy je zmysel asi takýto: „Obchod s ďalekými krajinami veď tak, že nevložíš všetok svoj majetok na jedinú loď.“
4. Prácu treba započať, keď nadišiel jej čas, bez ohľadu na to, či musíme pri jej výkone zdolávať určité prekážky.
5. Iní majú namiesto „vietor“ nový význam: „duch“ alebo „životný dych“. Hebrejské slovo ruach má význam: 1) vietor, 2) životný dych, 3) duch. Preto niektorí aj spájajú obidva obrazy (o vetroch a o kostiach v lone matky) takto: Ako nevieš, ktorou cestou sa dostáva životný dych ku kostiam v živote ťarchavej ženy, tak podobne nevieš, čo robí Boh.
8. „Dni temravy“ môžu byť: 1) roky nešťastia na tomto svete, 2) doba v podsvetí. Kontext naznačuje najmä tento druhý zmysel.
10. „Úsvit života“ prekladajú aj vo význame: „pôžitok alebo čierne vlasy“, akoby to bol náprotivok k stareckým šedinám (porov. 12, 5c).
Kniha Kazateľ