Kniha proroka Micheáša

Kniha proroka Micheáša

Hriechy kniežat

 

3  1 Povedal som:

„Čujte, pohlavári Jakuba

a kniežatá Izraelovho domu,

či nie vy máte poznať právo?“

2 Nenávidíte dobro a milujete zlo,

sťahujete z nich kožu

a mäso z ich kostí.

3 Jedia mäso môjho ľudu;

sťahujú z nich kožu,

lámu im kosti

a kúskujú ako do hrnca,

ako mäso do kotla.

4 Potom budú kričať k Pánovi,

ale nevyslyší ich,

zakryje si v tom čase pred nimi tvár,

lebo hrešili svojimi skutkami.

 

Proti falošným prorokom

 

 5 Toto hovorí Pán proti prorokom,

ktorí zavádzajú svoj ľud,

ktorí, ak majú zubami čo hrýzť,

volajú: „Pokoj!“ –

proti tomu však, čo im nedá nič do úst,

ohlasujú vojnu.

 6 Preto budete mať noc bez videnia,

budete mať temnotu bez veštby,

nad prorokmi slnko zapadne

a zatemnie sa deň nad nimi.

7 I budú sa hanbiť jasnovidci,

červenať sa budú veštci

a všetci si zahalia bradu,

pretože niet Božej odpovede.

8 Ale ja som naplnený silou,

duchom Pána, právom a chrabrosťou,

aby som oznámil Jakubovi jeho hriech

a Izraelu jeho zločin.

 

Záhuba Sionu

 

9 Čujte toto, pohlavári Jakubovho domu

a kniežatá domu Izraelovho,

ktorým sa hnusí právo

a všetko rovné krivia,

 10 ktorí krvou budujú Sion

a Jeruzalem hriechom.

 11 Ich pohlavári súdia za úplatok,

ich kňazi učia za plácu,

ich proroci veštia za peniaze,

pritom sa opierajú o Pána a vravia:

„Či nie je Pán medzi nami?

Nepríde na nás nešťastie!“

 12 Preto pre vás

zorú Sion ako pole,

Jeruzalem bude zboreniskom

a chrámový pahorok bude zalesnenou výšinou.

 

 
1 – 4. Vodcovia ľudu by mali byť jeho právnou oporou, namiesto toho však ho zdierajú a ničia. Ťažké obvinenia sú aj tu obrazne vyjadrené a týkajú sa pohlavárov Jakuba a kniežat domu Izraela, ktorí chodili po nepravej ceste.
5. Tým, čo ich dobre odmenia, falošní proroci predpovedajú pokoj, blahobyt, ostatným vojnu, nešťastie.
6 – 7. Boh nedá videnie falošným prorokom a nedá odpoveď na ich otázky. Ich klamstvo vyjde najavo, preto si od hanby a žiaľu budú zakrývať bradu; porov. pozn. k Ez 24, 17.
10. Mocnári si stavajú v Jeruzaleme paláce z prostriedkov získaných zdieraním ľudu.
11. Pozri Jer 7, 4.
12. Toto proroctvo sa spomína v Jer 26, 18.
Kniha proroka Micheáša