Pieseň piesní

 

Pieseň piesní

1 Veľpieseň od Šalamúna.

 

Snúbenica túži za snúbencom

 Snúbenica:

2 Zľúbaj ma bozkami svojich úst,

bo láska tvoja lepšia je nad víno.

 3 Dobrá je vôňa tvojich olejkov;

jak olej rozliaty je tvoje meno.

Zato ťa dievčence majú tak rady.

 

 4 Tiahni ma za sebou!

Pobežme!

Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty!

Tam jasať budeme a z teba tešiť sa

a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno.

Ozaj, právom ťa milujú.

 

Pohľad na dni rozlúčenia

Snúbenica:

 5 Ja čierna som, no pekná jednako,

dcéry jeruzalemské,

jak stany kedarské,

jak plachty šiatrov šalmaských.

 

 6 Nehľaďte na mňa, že som čierna,

že ma tak opálilo slnko!

Synovia mojej matky zanevreli na mňa,

postavili ma strážiť (svoje) vinice,

nuž o vinicu svoju dbať som nemohla.

 

Rozhovory so snúbencom

Snúbenica:

 7 Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem,

kde pásavaš,

kde odpočívaš cez poludnie,

aby som sa nemusela potĺkať

od stáda ku stádu druhov tvojich.

 

Ženích:

8 Nevieš to, ty, zo žien najkrajšia?

Nuž choď len čriedam po stopách

a kozliatka svoje

pri pastierskych kolibách popásaj!

 

 9 K paripám v kočoch faraónových

ťa môžem prirovnať, priateľka moja.

10 Ako len svedčia lícam tvojim ozdobné retiazky

a šiji tvojej náhrdelníky koralové!

11 Dáme ti vytepať zlatých retiazok

so striebornými zvončekmi.

 

Snúbenica:

 12 Pokiaľ kráľ hovie na svojom ležadle,

vydáva môj nard svoju vôňu.

13 Vrecúškom myrhy je mi môj milý;

odpočíva mi na prsiach.

 14 Môj milý je mi strapcom cyprovým

vo vinohradoch Engadi.

 

Ženích:

15 Aká si krásna, priateľka moja,

aká spanilá!

Tvoje oči sú sťa holubice!

 

Snúbenica:

16 Aký si krásny, milý môj,

aký pôvabný!

Postieľka naša samá zeleň!

 

Ženích:

 17 Cédre sú trámami nášho paláca,

doskami našich stien sú cyprusy.

 
1. O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.
3 Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú „olej prelievaný“, prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.
4. V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.
5. Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice sa podobá farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.
6. Na Východe mali bratia snúbenice plnú právomoc, keď zomrel otec.
7. Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.
9. Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.
12. Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.
14. Cyprusový ker je asi dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.
17. Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich „domu“ a menšie cyprusy sú výplňou stien.
  Pieseň piesní