Pieseň piesní

Pieseň piesní

Snúbenica:

3  1 Na svojom lôžku po nociach

hľadala som toho,

ktorého moja duša miluje.

Hľadala som ho, ale nenašla.

 

2 Nuž vstanem, mesto pochodím;

po námestiach a uliciach

budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem.

Hľadala som ho, ale nenašla.

 

3 Stretli ma strážcovia,

čo boli v meste na obchôdzke.

„Nevideli ste toho,

ktorého z tej duše milujem?“

 

4 Sotva som trocha od nich poodišla,

našla som, koho moja duša miluje.

Chytila som ho

a nepustila viac,

kým som ho nepriviedla

do domu svojej matky

a do komôrky svojej rodičky.

 

5 Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské,

na srny a lane na poli:

Nezobúdzajte ani nerušte lásku,

kým sa jej samej nezachce!

 

Sprievod snúbenice stretáva sa so sprievodom snúbencovým

 

Chór ľudu:

 6 Čože je to, čo stúpa zo stepi

sťa mrákavy dymu – v záplave vône myrhy a kadidla

a všakových práškov voňavých?

 

7 Hej, to je Šalamúnovo lôžko!

Šesťdesiat bohatierov vôkol neho,

hrdinov izraelských.

8 Všetci sú v zbroji,

skúsení v boji.

Každý má paloš pri boku

pre nočné postrachy.

 

 9 Kráľ Šalamún si dal spraviť

trón z libanonských driev.

 10 Stĺpiky jeho ukovať dal zo striebra.

Operadlo zo zlata,

sedadlo z purpuru,

vnútri bol vyložený ebenovým drevom.

 

 11 Jeruzalemské dcéry, poďte sem,

podívajte sa, dcéry sionské,

na kráľa Šalamúna s korunou,

ktorou ho korunovala jeho matka

v deň jeho sobáša,

v deň, keď mu srdce napĺňala radosť.

 
1 – 4. Myšlienky a túžby, ktorými sa snúbenica zapodieva, vyjadruje básnik dramatickým dejom. Opísané udalosti nie sú teda skutočnosťou, ale nie sú ani iba snom.
6. Nevestu do ženíchovho domu prenášajú na Východe po sobáši za súmraku, ba niekedy až za tmy. Priatelia a ženíchovi vrstovníci tvoria sprievod, v noci, pravda, so žiariacimi pochodňami. Nosidlá, čo ženích pošle po nevestu, sú v hlučnom zástupe celkom zahalené do vonného dymu. Zo sprievodu znejú nielen sobášne, lež aj bojové piesne, ba neraz sa do nich pridá aj štrngot zbraní. V niektorých krajinách ešte aj dnes mávajú na sobášoch ozbrojený sprievod, aby sa tak zvýšil ich lesk. Zbraň sa však v noci zíde aj proti nečakaným výpadom lúpežníkov.
9. Kráľ Šalamún je tu označením pre ženícha, kým trvá svadba. Libanonské drevo je výrazom pre vzácny céder.
10. Purpur – látka tmavočerveného zafarbenia. Eben – vzácne čierne drevo.
11. Sion – pahorok v Jeruzaleme. Šalamún – ženích. Za starých čias na Východe ženícha ovenčovali. Tento veniec bol tou jeho „korunou“, kým on bol „kráľom“.
Pieseň piesní