Pieseň piesní

Pieseň piesní

Ženích ospevuje svoju snúbenicu

 

Ženích:

4  1 Aká si krásna, priateľka moja,

aká spanilá!

Tvoje oči sú sťa holubice

za tvojím závojom.

Tvoje vlasy ako stádo kôz,

čo dol’ sa valí z galaádskych hôr.

 2 Tvoje zuby ako stádo strižných oviec,

čo vystupujú z kúpeľa.

Každá z nich po dvoje má jahniatok

a ani jedna nie je jalová.

 3 Tvoje pery sťa purpurový pásik

a tvoje ústa plné pôvabu.

Tvoje líca sťaby krížalky

granátového jablka

za tvojím závojom.

 4 Tvoj krk je sťa veža Dávidova

vybudovaná s obrannými múrikmi.

Na tisíc štítov visí z nej,

veľké to štíty junákov.

5 Tvoje prsia sú ako dve sŕňatá,

srnie dvojčiatka,

ktoré sa pasú medzi ľaliami.

 

 6 Až ochladí sa deň

a nachýlia sa tône,

vyjdem si na vrch myrhový

a na kadidlový pahorček.

 

7 Celá si krásna, priateľka moja,

a škvrny na tebe niet.

 

Snúbenec zve k dôvernému spoločenstvu

 

Ženích:

 8 Poď z Libanonu, nevesta moja,

z Libanonu zostúp!

Opusť končiar Amana,

vrcholce Senira a Hermona,

peleše levov, vrchy leopardov.

 

9 Očarila si moje srdce,

sestrička moja, nevesta,

očarila si moje srdce

jediným pohľadom svojich očí,

jediným ohnivkom svojho náhrdelníka.

 

10 Aká je sladká tvoja láska,

sestrička moja, nevesta!

Príjemnejšia je tvoja láska nad víno.

A vôňa tvojich mastičiek

je nado všetky voňavky.

11 Med z plásta tečúci sú tvoje pery, nevesta,

pod tvojím jazykom sa skrýva med a mlieko

a vôňa tvojich šiat

je sťa vôňa Libanonu.

 

Hĺbka obapolnej lásky

 

12 Si zatvorenou záhradou,

sestrička moja, nevesta,

si zatvorenou záhradou,

zapečatenou studienkou.

 

13 Tvoje výhonky –

to rajský sad granátovníkov

s utešeným ovocím,

s cyprusmi a nardami.

 14 To nard a šafran, puškvorec a škorica

so všelijakou kadidlovou krovinou;

myrha a aloa

s rozličnými prevzácnymi balzamami.

15 Studienka v záhrade,

žriedlo živých vôd,

čo z Libanonu žblnkocú.

 

Šťastie zo svätého manželského zväzku

 

Snúbenica:

16 Vstaň, vetrík severný!

Zdvihni sa, vánok od juhu!

Prevejte moju záhradu!

Nech sa jej vôňa roznáša ...!

 

Ó, keby prišiel milý môj

do svojej záhrady

a keby požíval

jej znamenité ovocie!

 
1. Ženy podľa východného zvyku chodievali so zakrytou tvárou. – Snúbenici sa vlnia krásne čierne vlasy ako stádo čiernych palestínskych kôz, čo sa lúkami ženie dolu. – Galaád je horstvo vo východnom Zajordánsku.
2. Ovca býva najbelšia, keď je vykúpaná pred strihačkou. Snúbenica má teda v oboch radoch všetky zuby.
3. Rozpuklina v zrelom granátovom jablku dáva možnosť vidieť červené, lesklé jadrá. Prirovnanie vystihuje i tvar líc snúbenice i farbu pleti.
4. Krk snúbenice sa podobá Dávidovej veži, ovešanej štítmi bojovníkov, lebo priam tak z retiazok, čo zdobia jej krk, visia navešané peniažteky, mesiačky a iné drobnôstky. Také veže sa do výšky stupňovite zužovali. Výstupkami na nich, zabezpečenými cimburím, sa dalo chodiť navôkol. Štíty, keď ich práve bojovníci nepotrebovali, vešali bojovníci na cimburie výstupku, čo mali nad hlavami.
6. Myrhový vrch, kadidlový pahorček je asi vŕšok Sion, na ktorom sa prinášali Bohu žertvy, kadidlo a iné obety.
8. Amana je tá časť Antilibanonu, z ktorej tečie rieka Amana, dnes nazývaná Barada. – Senir podľa Dt 3, 9 je amorejský názov horstva Hermon; tu je to však severná časť Antilibanonu (porov. 1 Krn 5, 23).
14. Nard je vonný olej. Dorába sa z koreňov a kvetov nardu, rastliny, čo rastie v južnej Ázii. Zo šafranu dorábali voňavky a farby. – Puškvorcové korenie a puškvorcový olej boli voňavkárom známe. Škorica bola tiež vyhľadávaná; z jej koreňov sa pripravoval vonný olej. Kadidlo je (silicová) hmota z rozmanitých druhov (stromčeku) Boswellia, najmä druhu Boswellia sacra. – Aloa je vlastne krovinaté drevo s vonnou smolou. – Balzam je šťava silnej vône z balzamových kmeňov.
Pieseň piesní