Pieseň piesní

Pieseň piesní

Snúbenec a snúbenica znova svoji

 

Jeruzalemčanky:

6  1 Kam odišiel tvoj milý,

ty, zo žien najkrajšia?

Kade sa tvoj milý pobral,

aby sme ti ho pomohli hľadať?

 

Snúbenica:

 2 Do svojej záhrady odišiel môj milý,

k záhonom balzamu,

kochať sa v prekrásnej záhrade

a trhať ľalie.

3 Môj milý je môj

a ja som jeho,

on, ktorý pasie medzi ľaliami.

 

Snúbenec zas ospevuje pôvab snúbenice

 

Ženích:

 4 Krásna si, priateľka moja, ako Tersa,

sťa Jeruzalem spanilá,

strašná jak šíky pod zástavami.

5 Odvráť svoje oči odo mňa,

lebo ma zraňujú.

Tvoje vlasy sú ako stádo kôz,

čo dol’ sa valí z galaádskych hôr.

6 Tvoje zuby ako stádo jahníc,

čo vystupujú z kúpeľa.

Každá z nich po dvoje má jahniatok

a ani jedna nie je jalová.

7 Tvoje líca sťaby krížalky

granátového jablka

za tvojím závojom.

 

 8 Kráľovien jesto šesťdesiat

a osemdesiat bočných žien

a mladíc bez počtu!

9 Ale iba jediná je holubička moja, moja čistá,

jediná dcéra matky,

miláčik svojej rodičky.

 Zazreli ju dievčence a blahorečia jej,

kráľovné s vedľajšími ženami,

a jasajú jej v ústrety.

 

Chór žien:

10 Ktože je tá, čo vychádza sťa zornica,

krásna ako mesiac, jasná ako slnko,

strašná jak šíky pod zástavami?

 

Tanec snúbenice

 

Snúbenica:

11 Zišla som do orechového sadu

kochať sa na rozzelenanom údolí,

pozrieť, či vinič je v rozpuku,

či kvitnú granátové jablone.

 12 Tu zrazu znezrady –

prestalo srdce vo mne biť –

hľa, vozy kniežacieho sprievodu!

 
1. Dcéry Jeruzalema sa z nadšeného chválospevu snúbenice práve dozvedeli, kto a aký je ten jej ženích, otázka je teraz už len, kde ho hľadať.
2. Snúbenica je spokojná, lebo vie, kam ženích chodí.
4. Tersa, šesť míľ východne od Samárie, bola hlavným, rezidenčným mestom izraelských kráľov do čias kráľa Omriho. Ten si potom vybral za sídlo Samáriu. (Porov. 1 Kr 14, 17 – 16, 24.) – Šíky pod zástavami tu znamenajú čarovnú moc snúbenice. Stačí pohľad, ktorý preniká ako oštep, aby celkom upútala na seba.
8. Básnik popisuje kráľov hárem (porov. 1 Kr 11, 3).
9. Snúbenici sa urodzenosťou a krásou nevyrovná ani celý kráľovský hárem.
12. Text je v pôvodine porušený. Snúbenica išla do orechového sadu. Zrazu sa stretla s kráľovským sprievodom a chcela ujsť. Lenže družina ju zdržala a požiadala, aby jej zatancovala „tanec vojenský“. Za jej tanca potom sprievod vyvyšuje jej krásu veľkolepým chválospevom.
Pieseň piesní