Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

20  1 O koľko lepšie je napomínať, ako hnevať sa:

neprerušuj odprosovanie toho, čo priznáva sa (k vine).

2 (Ako môže) chlipnosť eunucha zbaviť devu panenstva,

3 tak (robí) aj ten, kto koná násilne nespravodlivý súd.

4 O koľko lepšie je, ak napomenutý javí ľútosť!

Tak unikneš dobrovoľnému hriechu.

5 Niekto mlčí, a predsa ho majú za múdreho:

no nenávidia toho, kto premnoho hovorí.

6 Niekto mlčí, lebo nevie nič múdreho povedať,

iný zasa mlčí, lebo vie, kedy je príhodný čas.

7 Múdry človek mlčí až do (príhodného) času:

ale chvastúň a pochabý nestoja o (príhodný) čas.

8 Kto má mnoho rečí, škodí sebe samému:

kto si neoprávnene prisvojuje moc, je nenávidený.

9 Nemúdremu slúži úspech za nešťastie,

ak niečo nájde, je mu to na škodu.

10 Môže byť taký dar, ktorý nič neosoží:

a je aj taký dar, ktorý treba dvojnásobne splácať.

11 Uponíženie je na slávu:

iný zasa z uponíženia dvíha hlavu.

12 Niekto vie mnoho nakúpiť za malý peniaz,

ale zaplatí to sedemnásobne.

13 Múdry sa pre svoju reč stáva obľúbeným:

no láskavosti pochabých sú ako vyliata voda.

14 Z daru od nemúdreho ti nekynie osoh:

lebo jeho oči sú sedemnásobné.

15 Málo dáva, ale mnoho ti napočíta:

ak otvorí ústa, vrhá oheň.

16 Niekto ti dnes požičia, ale zajtra už pýta späť:

odporný je každý taký človek.

17 Pochabý nemá priateľa,

ani niet radosti z jeho bohatstva.

18 Ktorí požívajú jeho chlieb, sú falošného jazyka;

ako často a ako veľmi sa mu smejú!

19 Lebo neudeľuje s úprimnou mysľou, čo každému patrí:

ako potom to, čo ani nenáleží.

20 Keď sa potkne jazyk falošný, ako keby niekto padol na podlahe:

tak rýchlo príde aj pád hriešnikov.

21 Nevľúdny človek je ako prázdna povedačka:

pochabí ju majú ustavične na ústach.

22 Aj múdru náuku zamietajú, ak vychádza z úst pochabého:

lebo ju neprednesie v príhodný čas.

23 Niekomu nedostatok nedovolí zhrešiť,

ale dráždi ho to, aj keď je pokojný.

24 Niekto zmárni seba od hanby,

ale zmárni sa pre ohľad na nemúdru osobu:

teda zmárni sa z ľudského ohľadu.

25 Niekto urobí sľub priateľovi zo studu

a bez potreby má v ňom nepriateľa.

26 Ničomná potupa pre každého je luhať,

a v ústach neukáznených je to ustavičný (zjav).

27 Radšej zlodeja ako človeka, čo ustavične luhá:

i keď oboch čaká večná záhuba.

28 Mravy takých, čo luhajú, nezažijú cti,

ich hanba ostane s nimi bez prestania.

 

Aký úžitok prináša múdrosť

 

29 Múdry slovom priťahuje na seba (pozornosť)

a rozumný nájde obľubu u veľmožov.

30 Kto obrába svoju roľu, do výšky kladie stoh z jej plodín;

kto si počína spravodlivo, povyšuje seba samého:

kto sa však chce ľúbiť veľmožom, vyhýba neprávosti.

 31 Odmeny a dary zaslepia oči sudcom,

sú ako nemota v ústach, ktorá im zabraňuje karhať.

32 Skrytá múdrosť a neviditeľný poklad:

akýže je úžitok z obidvoch?

33 Lepšie je na tom, kto skrýva svoju nemúdrosť,

ako ten, kto ukryje svoju múdrosť.

 

1b. V gréckom texte: „Kto sa prizná, ušetrí si mnohú škodu.“
31. „Sudcovia“ sú tu podľa gréckeho: mudrci (ľudia pevného, čestného charakteru).
Kniha Sirachovcova