Kniha prísloví

Kniha prísloví

Chráň sa cudzoložnej ženy!

 

5 1 Syn môj, všímaj si moju múdrosť

a k mojej rozumnosti nakláňaj svoj sluch,

2 aby si si uchránil rozvahu

a aby tvoje pery zachovali poznanie.

 

3 Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim

a jej hrdlo je hladšie nad olej.

4 Lež koniec s ňou je horkejší než palina

a ostrejší ako meč na dve strany brúsený.

5 Jej nohy zostupujú do smrti,

jej kroky dosahujú záhrobie.

6 Nekráča cestou života,

jej kroky sú tackavé, ani nevie o tom.

 

7 Preto ma teraz, syn môj, počúvaj

a neustupuj od slov mojich úst!

8 Stráň od nej svoju púť

a nepribližuj sa k vchodu (do) jej obydlia,

9 aby si nevydával iným svoju mladú sviežosť napospas

a svoje roky ukrutníkovi,

10 aby sa cudzí nenasycovali tvojím imaním

a (aby neprepadali) v cudzincovom dome tvoje zárobky.

 

11 Musel by si kvíliť nakoniec,

keby ťa pripravili o kožu a o telo,

12 a musel by si doznať:

„Ako som (len) mohol nenávidieť napomínanie

a moje srdce pohŕdalo karhaním,

13 ako som mohol neslúchať hlas svojich učiteľov

a nenakláňať sluch k tým, čo ma učili?

14 Takmer by som bol celkom do nešťastia upadol

uprostred pospolitosti a zástupu.“

 

Miluj vlastnú ženu!

 

15 Pi vodu z vlastnej studnice,

tečúcu (vodu) z vlastnej studienky!

16 Aby sa nevylievali von tvoje pramene

a na námestia stružky vôd.

17 Nech patria iba tebe samému

a okrem teba nikomu!

18 Nech je požehnaný tvoj prameň

a teš sa žene svojej mladosti!

 

19 Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná;

jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas,

kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti!

20 Veď prečože by si sa kochal v inej, syn môj,

a (prečo) by si cudzinku objímal?!

 

21 Lebo pred Pánom sú cesty človeka,

on zvažuje všetky jeho kroky.

22 Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach

a zapletie sa v putách svojich pokleskov.

23 Taký zomrie z nedostatku náuky

a zblúdi v množstve svojej hlúposti.

Kniha prísloví