Kniha prísloví

Kniha prísloví

7 1 Zachovaj moje slová, syn môj,

a moje prikázania si uchovaj!

2 Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť

a moje naučenie ako svoju očnú zrenicu!

 3 Priviaž si ich na prsty,

napíš ich na tabuľu svojho srdca!

4 Povedz múdrosti: „Ty si moja sestra“

a dôvernicou volaj rozumnosť,

 5 aby ťa zachránila od manželky blížneho,

od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami.

 

6 Keď som (tak) oknom svojho domu (pozeral),

vyzeral spoza mriežky svojho obloka

7 a zahľadel som sa na neskúsených,

videl som medzi synmi mladíka, čo rozum potratil.

8 Poza roh išiel ulicou

a vykračoval po ceste k jej domovu

9 na mrku, keď sa nachyľoval deň,

keď spúšťala sa noc a (hustla) tma.

 

10 Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety

v odedzi smilnice a s potmehúdskym zámerom;

11 náruživosť ňou zmietala a (bola) opovážlivá,

jej nohy nemali v jej dome spočinku.

12 Hneď bola na ulici a hneď na námestí

a striehla poza každý roh.

13 I dolapila ho a vtlačila mu bozk,

tvár sa jej nezapýrila, keď povedala mu:

14 „Pokojné obety som bola podlžná,

v dnešný deň som svoje sľuby splnila.

15 Preto som ti vyšla v ústrety

v túžbe vidieť ťa a nájsť.

16 Tkanicami som povystužovala svoje ležadlo,

pestrofarebným plátnom egyptským.

 17 Napustila som myrhou svoju postieľku,

aloou a škoricou.

18 Poď, spíjajme sa ľúbosťou až do rána,

vychutnávajme samopaš!

19 Veď muža doma niet,

vybral sa na ďalekú púť.

20 Vrecúško s peniazmi vzal so sebou,

vráti sa domov až v deň splnu mesiaca.“

 

21 Naklonila ho mnohým prehováraním,

zviedla ho lichôtkami svojich pier.

 22 Šiel za ňou, pochábeľ,

ako vôl, keď ho vedú na jatku,

a ako jeleň, čo sa zapletáva do puta,

23 kým pečeň prevŕta mu šíp,

ako keď vták sa rúti do slučky

a nevie, že mu ide o život.

 

24 Nuž teda, syn môj, počúvajže ma

a všímaj si slov mojich úst:

25 Nech sa ti srdce na cesty k nej nekloní,

nezatúlaj sa na jej chodníky!

26 Lebo je množstvo zabitých, čo zrazila,

a veľký počet tých, čo bez výnimky zmárnila.

27 Jej dom je cesta do pekla,

čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.

3. Porov. 3, 3.
5. Porov. s 2, 16.
17. Myrha, aloa a škorica sú známe vo voňavkárstve (porov. Pies 4, 14 v poznámke).
22. Cudzoložníci sa rútia do nešťastia ako nerozumné tvory.
Kniha prísloví