Kniha prísloví

Kniha prísloví

Múdrosť povoláva na hostinu k sebe

 

9  1 Múdrosť si postavila dom;

na siedmich stĺpoch spočíva.

2 Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno

a prestrela svoj stôl.

3 Vyslala svoje služobnice zvestovať

z najvyššej mestskej výšiny:

4 „Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem,

(a) komu chýba rozum, toho poučím.

5 Poďte (a) jedzte z môjho pokrmu

a pite z vína, čo som namiešala!

6 Opusťte pochabosť a budete žiť,

budete kráčať cestou rozvážnosti.

 7 Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby

a kto karhá bezbožného, (utržuje) potupu.

8 Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť,

pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád.

9 Daj (poučenie) múdremu a bude ešte múdrejší.

Poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia.

 

10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom

a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.

11 Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni

a pridá sa ti k rokom života.

12 Ak si skúsený, sám pre seba si skúsený,

ak si posmievač, len ty sám budeš znášať trest.“

 

Pochabosť takisto povoláva na hostinu

 

 13 Pochabou ženou vášeň lomcuje

a vyzná sa len v zvádzaní.

14 Vysedá predo dvermi svojho príbytku

na stolci v meste vysoko,

15 by pozývala vôkolidúcich,

čo mieria priamo, kam im treba ísť.

 

 16 „Kto je hlúpy, nech zabočí sem!“

A tomu, kto je bez rozumu, hovorí:

17 „Ukradnutá voda je sladšia

a pokútny chlieb je chutnejší!“

18 Ale nevie, že sú tam tiene

(a že) jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia.

 
1 – 6. Múdrosť povoláva k sebe do nádherného paláca (má sedem stĺpov – číslo sedem značí dokonalosť), ktorý vybudovala. Tam na jej hostí čakajú jej pokrmy, t. j. vzácne naučenia.
7 – 12. Táto časť nesúvisí ani s predchádzajúcimi, ani s nasledujúcimi veršami. Je súborom aforizmov, ktorými sa končí veľký úvod (kap. 1 – 9). – Umiestnenie tejto state na konci (po 9, 18) by bolo vhodnejšie a účinnejšie.
13 – 18. Opak múdrosti je pochabosť. Jej črty sú iné ako cudzoložnej ženy (porov. 7, 10 n.).
16. Porov. 9, 4.
Kniha prísloví