Kniha proroka Amosa

Kniha proroka Amosa

Súd nad Izraelom, kap. 3 – 6

Prorok oznamuje súd

 

  1.  1 Čujte túto reč,

ktorú Pán hovorí o vás, synovia Izraela,

o celom pokolení,

ktoré som vyviedol z egyptskej krajiny:

 2 „Iba vás som poznal

zo všetkých národov zeme,

preto strescem na vás

všetky vaše hriechy.

 3 Či pôjdu dvaja spolu,

ak sa nedohovorili?

4 Či lev reve v lese, ak nemá korisť? –

Či sa ozve levíča z brlohu, ak nič nechytilo?

5 Či padne vták do siete na zemi, ak niet osídla? –

Či sa strhne sieť zo zeme, ak nič nechytila?

6 Či zazneje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? –

Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán?

7 Veď Pán, Jahve, neurobí nič,

ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.

8 Lev reve, kto by sa nebál?

Pán, Jahve, hovorí, kto by neprorokoval?

 

Tresty

 

 9 Oznámte v palácoch Asýrska

aj v palácoch egyptskej krajiny

a vravte: »Zhromaždite sa na vrchoch Samárie«

a všimnite si v nej veľký zhon

a utláčanie v jej strede!

10 Nevedia konať priamo, hovorí Pán,

hromadia násilie a lúpež vo svojich palácoch.“

11 Preto takto hovorí Pán, Jahve:

„Nepriateľ obkľúči krajinu

a pozbaví ťa sily,

budú vyplienené tvoje paláce.“

 12 Toto hovorí Pán:

„Ako pastier vytrhne z pysku leva

dve nôžky alebo kúsok ucha,

tak sa vyslobodia synovia Izraela,

ktorí sedia v Samárii

v rohu na pohovke a na damaškovom lôžku.

13 Čujte a dosvedčte v Jakubovom dome,

hovorí Pán, Jahve, Boh zástupov.

 14 Lebo v deň, keď navštívim hriechy Izraela

a budem trestať pre oltár v Bet-Eli,

budú zrazené rohy oltára

a padnú na zem.

 15 Zrútim aj zimný dom spolu s domom letným;

vtedy zaniknú domy zo slonoviny

a bude koniec mnohým domom,“

hovorí Pán.

 
2. Izrael dostal viac milosti, väčšia je aj jeho zodpovednosť.
3 – 8. Prirovnania týchto veršov spôsobujú ťažkosti pri výklade. Nevedno presne, načo ich prorok uvádza. Najskôr asi nato, aby z ľudskej skúsenosti dokázal, že nič sa nedeje bez príčiny. Aj jeho prorocké vystúpenie má svoju príčinu: Pán mu rozkázal prorokovať. A rozkázal mu to preto, lebo chcel svojmu národu oznámiť – ako vždy robieva –, že mu hrozí trest.
9 n. Zmysel: Ešte aj pohania by sa zhrozili nad zločinmi Samárie, ktorej občania hromadia násilím nadobudnuté poklady.
12. Vyslovuje sa u prorokov častá myšlienka, že sa len malé zvyšky národa zachránia. K prirovnaniu pozri pozn. k 1 Sam 17, 34 n.
14. Rohy oltára sa pokladali za jeho najdôležitejšiu časť. Keď sa tie zrazia, oltár je znesvätený.
15. Vyčíta sa prepych; pozri už aj verš 12: pohovky a damaškové lôžka.
Kniha proroka Amosa