Kniha proroka Amosa

Kniha proroka Amosa

4. Kôš s ovocím

 

8  1 Toto mi zjavil Pán, Jahve:

hľa, kôš ovocia!

2 I riekol: „Čo vidíš, Amos?“

Odpovedal som: „Kôš ovocia.“

Pán mi povedal:

„Príde koniec na môj ľud, Izrael,

neprejdem viac popri ňom.

3 Kvíliť budú piesne paláca v ten deň –

hovorí Pán, Jahve.

Bude veľa mŕtvol

a hocikde ich pohádžu. Ticho!

 

4 Čujte toto, vy, čo šliapete po chudákoch

a nivočíte bedárov krajiny.

 5 Hovoríte: »Kedy prejde novmesiac,

aby sme mohli predávať obilie;

a sobota, aby sme otvorili sýpky,

aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu

a klamali na falošnej váhe?

 6 Chceme kúpiť za peniaz maličkých

a chudobných za pár topánok

a smeti predať ako obilie.«“

 

 7 Pán sa zaprisahal na Jakubovu pýchu:

„Nikdy nezabudnem na ich skutky.

 8 Či sa nemá pre toto triasť zem

a smútiť každý jej obyvateľ?

Nemá sa dvíhať celá ako Níl,

nadúvať sa a padať ako rieka Egypta?

9 V ten deň, hovorí Pán,

dám slnku zapadnúť napoludnie

a zem zatemním v jasný deň.

 10 Sviatky vám obrátim na smútok,

všetky vaše piesne na žalospevy,

na každé bedrá dám vrecovinu

a na každú hlavu plešinu.

Urobím to ako smútok za jedináčikom

a koniec toho ako trpký deň.

 11 Hľa, prídu dni – hovorí Pán, Jahve –

i pošlem na zem hlad;

nie hlad po chlebe a nie smäd po vode,

ale po počúvaní Pánovho slova.“

 

12 A budú sa tackať od mora k moru

a od severu na východ sa budú túlať,

čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu.

13 V ten deň budú omdlievať

krásne panny a mládenci od smädu.

 14 Tí, čo prisahajú na hriech Samárie

a vravia: „Ako žije tvoj boh, Dan,

a ako žije púť do Bersabe!“

Preto padnú a viac nevstanú.

 
1 – 3. Kôš plný ovocia znamená oberačky. I na Izrael prichádza súd, ktorý sa zvýrazňuje obrazom oberačiek a žatvy, porov. Joel 4, 13 – 14 a Mt 13, 39. V Izraeli sa budú ozývať len žalospevy, a potom zavládne mŕtve ticho.
5. Lakomcom sa sviatok a sobota zdali dlhé, keďže nebolo dovolené kupčiť. Efa bola objemová miera na suché veci (asi 36,44 litra).
6. Pozri 2, 6.
7. Pýcha Jakuba je tu sám Pán; na seba prisahal.
8. Zemetrasenie sa prirovnáva vlneniu sa Nílu.
10. Vrecovina, hrubé vrecovité rúcho, žinenka a plešivá, oholená hlava boli znaky smútku. O smútku za jedináčikom porov. 2 Sam 1, 26; Jer 6, 26; Zach 12, 10.
11 n. Teraz znevažujú prorokov (porov. 7, 10 n.). Príde čas, keď budú túžiť po Božom slove, ale Pán sa prostredníctvom svojich prorokov viac neozve.
14. Hriech Samárie boli zlaté teľatá v Bet-Eli a Dane; porov. pozn. k 2, 8. – O Bersabe pozri pozn. k 5, 5. Arabi podnes prisahajú na púť do Mekky.
Kniha proroka Amosa