Kniha proroka Amosa

Kniha proroka Amosa

Amosove videnia, kap. 7 – 9

 

1. Kobylky

7  1 Toto mi zjavil Pán, Jahve:

on stvoril kobylky,

keď začala rásť mládza!

Hľa, bola to tráva po kráľovskej kosbe!

2 A keď už vyžrali zeleň krajiny,

povedal som: „Pane, Bože, prestaň, prosím!

Akože obstojí Jakub, veď je maličký?“

3 Pán to oľutoval.

„Nestane sa!“ povedal Pán.

 

2. Oheň

 

 4 Toto mi zjavil Pán, Jahve:

hľa, Pán, Jahve, volá na súd ohňom!

Strávil ohromnú priepasť

a strávil aj podiel.

5 I povedal som: „Pane, Bože, prestaň, prosím!

Akože obstojí Jakub, veď je maličký?“

6 Pán to oľutoval.

„Ani to sa nestane!“ riekol Pán.

 

3. Olovnica

 

 7 Toto mi zjavil:

hľa, Pán stál na olovenom múre

a v ruke mal olovnicu.

8 A Pán mi povedal:

„Čo vidíš, Amos?“

Odpovedal som: „Olovnicu.“

Nato riekol Pán:

„Hľa, položím olovnicu

do stredu môjho ľudu Izraela,

neprejdem viac popri ňom.

9 Vtedy budú spustošené Izákove výšiny

a zrúcané Izraelove svätyne;

i povstanem proti Jeroboamovmu domu s mečom.“

 

10 Vtedy Amasiáš, kňaz Bet-Elu, poslal izraelskému kráľovi Jeroboamovi odkaz: „Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina nevládze vydržať všetky jeho reči. 11 Lebo takto hovorí Amos: »Jeroboam padne pod mečom a Izrael pôjde zo svojej domoviny do zajatia.«“ 12 Amasiáš povedal Amosovi: „Choď, jasnovidec, ujdi do judskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13 V Bet-Eli už viac neprorokuj, lebo to je kráľovská svätyňa a je chrámom kráľovstva.“  14 Amos odpovedal Amasiášovi: „Nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fíg. 15 Ale Pán ma vzal spoza stáda a Pán mi riekol: »Choď, prorokuj proti môjmu ľudu, Izraelu!» 16 Teraz teda počuj slovo Pánovo: Ty hovoríš:

 

»Neprorokuj proti Izraelu

a netrať reči proti Izákovmu domu!«

 17 Preto takto hovorí Pán:

»Tvoja žena bude smilniť v meste,

tvoji synovia a dcéry padnú pod mečom,

tvoje dedičstvo rozdelia povrázkami,

sám však zomrieš na poškvrnenej pôde

a Izrael pôjde do zajatia zo svojej krajiny.«“

 

 

1 – 3. Mládza rástla po neskorom jarnom daždi. Pohroma kobyliek prichádzala teda v dobe, keď sa na poli všetko zelenalo. Na prosbu proroka Boh v skutočnosti nesplní, čo prorokovi ukázal vo videní. – Čo bola kráľovská kosba, nevieme. Možno, že to bola kosba trávy, ktorú museli odovzdať pre kráľovské maštale.
4 – 6. Ako píše prorok básnickým zveličovaním, oheň, ktorým Boh hrozí, vysušil aj samo more. Ohromná priepasť je podzemný oceán, ktorý zásoboval vodou pramene. Nevieme, či táto pohroma malo byť sucho a či skutočný, nepriateľským vojskom zapríčinený požiar. – Podiel je zasľúbená zem, ktorá tiež mala padnúť za obeť pohrome, ale na prosbu proroka ani túto hrozbu Pán neuskutočnil.
7 – 9. Olovnicou – olovom, visiacim na motúze – merajú murári, či je múr rovný. V Amosovom videní múrom je Izrael, o ktorom Boh zistil, že už nie je súci na to, aby stál, preto ho zničí. – Podľa iných tu nie je reč o olovnici, ale o lopatke, ktorou murári nahadzujú na múr omietku. Boh už nebude omietať múr, nebude Izrael chrániť pred nešťastím. Ako vidieť, pri oboch výkladoch je zmysel videnia rovnaký: Izrael dozrel na záhubu. „Neprejdem popri ňom“ znamená: nenechám ho bez trestu.
14. O synoch prorokov pozri pozn. k 1 Kr 20, 35. – Ovocie poľných fíg, sykomôr, bolo treba nechtom alebo nejakým ostrým predmetom natrhnúť, ináč nedozrelo a ostalo trpké. – Amos odpovedá Amasiášovi, že jeho živobytie nezávisí od toho, či bude prorokovať a či nie, pretože má svoje zamestnanie. Prorokuje len preto, lebo mu to rozkázal Pán.
17. Poškvrnená pôda je pohanská pôda. Amasiáš zomrie v zajatí.
Kniha proroka Amosa