Kniha proroka Amosa

Kniha proroka Amosa

Výstraha ženám Samárie

4  1 Čujte toto slovo, kravy bášanské,

čo ste na vrchu Samárie,

utláčate maličkých, ubíjate biednych

a vravíte svojim pánom: „Daj, chceme piť!“

 2 Pán sa na svoju svätosť zaprisahal:

„Hľa, prídu na vás dni,

keď vás odvedú za hákmi

a zvyšky z vás za rybárskymi udicami.

Cez trhliny prejdete, každá rovnou cestou,

a vyhodia vás na Hermon,“ hovorí Pán.

 

Hriešny kult Izraela

 

 4 „Poďte do Betelu a hrešte,

do Galgaly a hrešte viac,

prinášajte ráno svoje obety

a každé tri dni svoje desiatky!

5 Páľte z kvasu ďakovnú obetu,

volajte, oznamujte dobrovoľné obety,

keď to tak ľúbite, synovia Izraela,“

hovorí Pán, Jahve.

 6 „Preto ja som vám dal

prázdne zuby vo všetkých vašich mestách

a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach,

ale neobrátili ste sa ku mne,“ hovorí Pán.

 7 „Ja som vám odoprel dážď,

keď boli ešte tri mesiace do žatvy;

i dal som pršať nad jedným mestom

a nad iným mestom som pršať nedal;

jeden ostredok dážď zvlažil,

kým ostredok, na ktorý nepadal dážď, vyschol.

8 Dve-tri mestá sa tackali k jednému mestu,

aby sa napili vody, ale nezahasili smäd,

a predsa ste sa neobrátili ku mne,“ hovorí Pán.

 9 „Bil som vás úpalom a sneťou;

množstvo vašich záhrad a vinohradov,

vašich figovníkov a olív zožrali kobylky;

no neobrátili ste sa ku mne,“ hovorí Pán.

 10 „Poslal som na vás mor ako v Egypte,

porazil som mečom vašich mladíkov

spolu s vašimi krásnymi koňmi

a nechal som, nech vám vniká do nosov

zápach vašich táborov;

no neobrátili ste sa ku mne,“ hovorí Pán.

11 „A vyvrátil som vás,

ako vyvrátil Boh Sodomu a Gomoru,

že ste boli ako hlaveň vytrhnutá z vatry;

no neobrátili ste sa ku mne,“ hovorí Pán.

 12 „Preto takto naložím s tebou, Izrael;

keďže takto naložím s tebou,

chystaj sa pred svojho Boha, Izrael.

13 Lebo, hľa, utvára kopce a tvorí vietor

a oznamuje človeku, čo je jeho úmysel,

tvorí svitanie a tmu

a kráča po výšinách zeme:

Jahve, Boh zástupov, je jeho meno.“

 
1. Ženy Samárie, ktoré si na škodu chudobných vynucujú od svojich mužov („pánov“) hody, sa prirovnávajú ku kravám z hojných pastiev Bášanu (pozri pozn. k Iz 2, 13).
2 n. Obraz o udiciach pozri Jer 16, 16; porov. Hab 1, 15. Ženy budú násilím odvedené do zajatia. Cesta do Asýrska viedla popri vrchu Hermon, ktorý je severne od Palestíny.
4 n. Prorok posmešne vyzýva Izraelitov, aby ešte horlivejšie konali zakázanú bohoslužbu, aby nie každý rok, ale každé tri dni dávali desiatky, ba aby obetovali ešte aj kvasené chleby, hoci sa kvas podľa Lv 2, 11 nesmel dostať na oltár. A dobrovoľné obety nech vyhlásia za povinné. Týmto prepínaním sa naznačuje nerozumnosť nezákonitej bohoslužby. O Bet-Eli a Galgale pozri pozn. k Oz 4, 15.
6. „Prázdne zuby“ znamená hlad.
7 n. Keď pred žatvou tri mesiace neprší, je katastrofálna neúroda. A že suchota nebola prirodzená, ale bol to Boží zásah, dokazuje skutočnosť, že miestami, kde Boh chcel, predsa pršalo.
9. O úpale pozri pozn. k 1 Kr 8,37.
10. Zápach v táboroch bol z mŕtvol. Všetkými týmito trestmi hrozil Boh už v Dt 28 – 29.
12. Boh hrozí akýmsi nevysloveným trestom a táto neurčitosť zväčšuje hrôzu u tých, na ktorých čaká trest.
Kniha proroka Amosa