Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

20  1 Po roku, v tom čase, keď králi vychádzajú do boja, vyviedol Joab vojenskú moc a spustošil krajinu Amončanov. Potom prišiel k Rabe a obliehal ju. Dávid však ostal v Jeruzaleme. Joab porazil a zboril Rabu.  2 Dávid vzal korunu ich kráľa z jeho hlavy a zistil, že váži hrivnu zlata. Bol na nej drahokam, ktorý sa dostal na Dávidovu hlavu. Z mesta odniesol množstvo koristi. 3 A ľud, ktorý v ňom bol, vyviedol a roztrhal pílami a železnými sekerami. Podobne naložil Dávid so všetkými mestami Amončanov. Potom sa Dávid a celé vojsko vrátilo do Jeruzalema.

 

 

Boje s Filištíncami, 20, 4 – 8 = 2 Sam 21, 18 – 22

 

 4 Po tomto sa strhla zase vojna s Filištíncami pri Gezeri. Tam porazil Chusaťan Sobochai Safaiho z Rafovho rodu a pokoril ho.

5 Opäť vypukla vojna s Filištíncami. Vtedy Járiho syn Elchanan zabil brata Géťana Goliáša Lachmiho; drevo na jeho kopiji bolo ako návoj.

6 A zasa došlo k vojne v Géte. Tam bol ohromný muž, ktorý mal po šesť, spolu dvadsaťštyri prstov; aj on bol z Rafovho potomstva. 7 Keď sa rúhal Izraelitom, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Samau. 8 Títo boli z potomstva Rafu v Géte. Padli rukou Dávida a rukou jeho sluhov.

 
1 – 3. Porov. 2 Sam 12, 30 n. O období, keď sa vychádzalo do boja, pozri 2 Sam 11, 1.
2. LXX a Vg číta ináč. Pozri k tomu pozn. k 2 Sam 12, 30.
4 – 8. Porov. 2 Sam 21, 18 – 22.
Prvá kniha kroník