Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

Dávidova domácnosť, 14, 1 – 7 = 2 Sam 5, 11 – 16

 

14  1 Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov; i cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. 2 Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil za kráľa nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu, Izraelu, povyšuje jeho kráľovstvo.

3 Dávid si vzal v Jeruzaleme ďalšie ženy a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry. 4 Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, 5 Jebahar, Elisua, Elifalet, 6 Noga, Nafeg, Jafiáš, 7 Elisama, Báljada a Elifalet.

 

 

Dávid porazí Filištíncov, 14, 8 – 17 = 2 Sam 5, 17 – 25

 

8 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad celým Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a vyšiel proti nim. 9 Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. 10 Vtedy sa Dávid dopytoval Boha: „Mám ísť proti Filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky?“ A Pán mu odpovedal: „Choď, vydám ti ich do ruky.“ 11 Prišli do Bál-Parašimu a Dávid ich tam porazil. A Dávid povedal: „Pán roztrhal mojich nepriateľov mojou rukou, ako trhá voda.“ Preto dali tomuto miestu meno Bál-Parašim. 12 Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid kázal spáliť.

13 Filištínci sa ešte raz roztiahli v údolí. 14 Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal: „Nechoď za nimi, ale obíď ich a choď na nich od hrušiek. 15 A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy vyraz do boja, lebo vtedy tiahne pred tebou Boh, aby porazil tábor Filištíncov.“ 16 Dávid urobil tak, ako mu rozkázal Boh, a porazil tábor Filištíncov od Gabaonu až po Gezer.

17 Dávidov chýr sa rozniesol po všetkých krajinách a Pán naplnil strachom pred ním všetky národy.

 
1 – 16. Pozri pozn. k 2 Sam 5, 11 – 25.
Prvá kniha kroník