Prvá kniha kroník

Prvá kniha kroník

Vojna proti Amončanom a Aramejčanom, 19, 1 – 20, 3 = 2 Sam 10, 1 – 19; a 12, 30 n.

 

19 1 Potom zomrel kráľ Amončanov Naás a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn. 2 Dávid si povedal: „Preukážem Naásovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, lebo jeho otec preukázal milosrdenstvo mne.“ Dávid teda poslal poslov, aby mu vyslovili sústrasť v žiali za jeho otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov vysloviť Hanonovi sústrasť, 3 ale amonské kniežatá vraveli Hanonovi: „Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? A neprišli Dávidovi sluhovia k tebe preto, aby preskúmali, rozvrátili a prezvedeli krajinu?“ 4 Nato Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil ich, šaty im do polovice, až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. 5 Oni odišli. Dávid však dostal o týchto mužoch správu a poslal im naproti, lebo muži boli veľmi potupení. Kráľ im odkázal: „Ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastie brada, potom sa vrátite!“

 6 Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslal Hanon a Amončania tisíc hrivien striebra, aby si z Mezopotámie, z aramejskej Maáchy a zo Soby najali vozy a jazdcov.  7 Najali si tridsaťdvatisíc vozov a kráľa Maáchy s jeho ľudom. Oni prišli a utáborili sa pred Madabou. Aj Amončania sa zhromaždili zo svojich miest a došli do boja. 8 Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joaba a celé vojsko bojovníkov. 9 Vtedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pri vchode mesta. Králi, ktorí prišli, boli osobitne na poli. 10 Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. 11 Ostatok vojska odovzdal do ruky svojho brata Abisaiho a postavili sa proti Amončanom. 12 A povedal: „Ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc; a ak budú Amončania mocnejší ako ty, vypomôžem ti ja. 13 Buď udatný! Veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha! Pán však urobí, čo sa jemu páči.“ 14 Keď sa Joab a mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, utiekli pred ním. 15 Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli aj oni pred jeho bratom Abisaim a vtiahli do mesta. Joab potom išiel do Jeruzalema.

16 Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, poslali poslov a dali nastúpiť Aramejčanom, ktorí boli za riekou, pod vedením veliteľa Adarezerovho vojska Sofacha. 17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán, prišiel k nim, zriadil proti Aramejčanom šík a pustil sa s ním do boja.  18 A Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom sedemtisíc vozov a štyridsaťtisíc pešiakov a zabil aj veliteľa vojska Sofacha. 19 Adarezerovi poddaní videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Dávidom mier a boli mu poddaní. A Aramejsko už viac nechcelo ísť Amončanom na pomoc.

 
6. Mezopotámia, hebrejsky ʽAram naharajim = Aramejsko dvoch riek, je územie medzi Eufratom a Tigrisom. – O Maáche a Sobe pozri 2 Sam 10, 6.
7. Podľa 2 Sam 10, 6 si najali 32 000 pešiakov, nie vozov. – Madaba ležala východne od severného brehu Mŕtveho mora.
18. Podľa 2 Sam 10, 18 zničil Dávid 40 000 jazdcov.
Prvá kniha kroník