Kniha múdrosti

Kniha múdrosti

Nerozumnosť modlárstva, kap. 13 – 15

 

Uctievanie prírodných javov

 

13  1 Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu,

ktorým chybovala znalosť Boha,

ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je,

a čo nepoznali tvorcu pri pohľade na diela,

2 ale oheň, vietor či letmý vzduch,

hviezdny okruh, či vodu náramnú,

alebo svetlá nebies pokladali za bohov, čo riadia svet.

3 Keď už, zvedení ich krásou, pokladali ich za bohov,

nuž bolo im treba vedieť, o čo nádhernejší je ich Pán;

veď ich stvoril prapôvodca krásy.

4 A keď už ich moc a pôsobivosť budila v nich úžas,

mali poznať, o koľko mocnejší je ich Tvorca.

5 Lebo z veľkosti a krásy stvorení

sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ.

6 Ale títo zasluhujú jednako len menšiu výčitku,

veď oni blúdia hádam iba preto,

lebo hľadajú a chcú nájsť Boha.

7 Keď sa zapodievajú jeho dielami, skúmajú ich

a dávajú sa zviesť pohľadu, lebo to, čo vidia, také pekné je.

8 Lenže ani im nemožno odpustiť.

9 Lebo keď schopní boli toľkých znalostí,

že mohli svet preskúmať,

akože ešte prv nenašli tých vecí Vladára?

 

Uctievanie diel ľudských rúk

 

10 Nešťastní sú však a v mŕtve veci nádej skladajú

tí, čo bohmi nazývajú diela ľudských rúk:

Zlato, striebro, umelecké výtvory a podoby zvierat

abo kameň márny, spracovaný rukou pradávnou.

 11 Taký drevorubač, napríklad, spílil riadny strom,

zručne z neho všetku kôru olúpal,

spracoval ho a obratne

spravil z neho užitočný nástroj pre domácu potrebu;

12 to, čo pri robote odpadlo,

upotrebil na prípravu pokrmu;

13 akýsi odpadok však, ktorý sa už nedá na nič použiť,

krivé drevo prerastené hrčami,

vzal a vyrezával ledabolo pre kratochvíľu,

sformoval ho zo zábavy bez prílišnej starostlivosti,

dal mu ľudskú podobu,

14 alebo ho pripodobnil hocakému zvieraťu,

zamazal ho hlinkou, líčidlom mu namaľoval do ružova pleť,

pozatieral na ňom každú poškvrnu.

15 Potom mu zhotovil vhodný príbytok,

postavil ho k stene a pripevnil železom.

16 Stará sa oň, aby nespadlo,

veď vie, že si samo pomôcť nemôže,

lebo je to soška, utisnutá na pomoc.

17 Jednako sa modlí k nemu za imanie, za ženu i za deti,

nehanbí sa osloviť to, čo bezduché je;

vzýva za zdravie to, čo je bezmocné,

18 za život sa modlí k mŕtvemu,

prosí o pomoc to, čo je bezvládne,

za šťastlivú cestu to, čo ani nehne nohami,

19 pre zárobok, práce zdar a úspech svojej roboty

žiada silu od toho, čo sám má ruky nevládne.

 

 
1. „Dobrá“ sú tu nielen Božie dobrodenia, ale všetky tvory, všetky Božie diela, z ktorých treba usudzovať na Tvorcu.
11 – 19. Opis výroby modiel sa opiera o Iz 44, 10 – 20. Výrobe sošiek venuje človek menej starostí ako svojmu obyčajnému zamestnaniu, ba menej ako svojmu jedlu. Vyrába ich viac len zo zábavy, vidí, aké sú bezmocné, ale je taký nerozumný, že žiada od nich pomoc. – Nerozumnosť vzývania modiel vykresľuje svätopisec účinnými protikladmi: človek prosí od modly to, v čom je ona najbiednejšia.
Kniha múdrosti