Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

Hriešny kult

10  1 Bujným viničom je Izrael,

rodí dostatok ovocia;

čím viac ovocia mal,

tým mal viac oltárov,

čím lepšie sa viedlo jeho krajine,

tým lepšie mal pomníky.

2 Rozhárané srdce majú,

teraz si to odnesú:

On im dodrúzga oltáre,

porozbíja pomníky.

3 Lebo teraz povedia: „Nemáme kráľa,

lebo Pána sa nebojíme,

a kráľ, čože nám pomôže?“

 4 Hovoria reči, prisahajú krivo,

uzavierajú zmluvy,

a súd rastie ako jedovatá byľ

po brázdach na poli.

 5 O teľa Bethavenu

sa občania Samárie trasú,

veď smúti preň jeho ľud

a jeho kňazi nad ním kvília,

pre jeho slávu, ktorá ho opustila.

 6 Aj to prevlečú do Asýrska

ako dar veľkému kráľovi;

Efraim utŕži hanbu,

zahanbí sa pre svoju myseľ Izrael.

7 Zničená bude Samária,

jej kráľ je ako trieska

na povrchu vody.

 8 Spustošené budú hriešne výšiny,

zločin Izraela,

tŕnie a bodľačie vyrastie

na ich oltároch.

Vtedy povedia vrchom: „Prikryte nás!“

a kopcom: „Padnite na nás!“

 

Preorte úhor!

 9 Odo dní Gabay hrešíš, Izrael!

Tam zastali! Nestihne ich vojna v Gabae

proti synom zločinným?

 10 „Podľa svojej túžby som ich karhal,

i zhromaždia sa proti nim národy,

keď ich pripútam k ich dvom hriechom.

 11 Efraim je krava cvičená,

ktorá rada mláti,

no ja som prešiel cez jej krásnu šiju,

zapriahnem Efraim, bude orať (Júda),

Jakub si bude brániť.

12 Sejte si podľa spravodlivosti,

žnite podľa lásky,

preorte si úhor,

je čas hľadať Pána,

kým príde a naučí vás spravodlivosti.

13 Zaorávali ste zločin,

žali ste neprávosť,

jedli ste ovocie lži.

Lebo si sa na svoje cesty spoliehal,

na množstvo svojich silákov.

 14 Strhol sa lomoz v tvojom ľude,

všetky tvoje pevnosti spustošia,

tak ako spustošil Šalman

Bet-Arbelu v deň vojny.

Matku roztrieskali spolu s deťmi.

 15 Takto naložím, Betel, s vami

pre zlobu vašich zločinov.

(11,1) Ako svitanie bude rýchlo zničený

kráľ Izraela.

 
1. O pomníkoch, macebách, pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4.
4. Žijú hriešne a nebadajú; že sa trpký súd už blíži.
5. O Bethavene pozri pozn. k 4, 15.
6. Myseľ Izraela je modloslužba.
8. Porov. Lk 23, 30; Zjv 6, 16.
9. Nepolepšili sa, ostali mravne tam, kde boli za čias hriechu Gabaončanov (porov. 9, 9). A ešte si myslia, že ich nestihne taká zhubná vojna, aká stihla Gabaončanov.
10. Dva hriechy sú azda dve zlaté teľatá, v Bet-Eli a Dane. Ale porov. Jer 2, 13.
11. „Prešiel som cez jej šiju“ rozumej: „dal som jej na šiju jarmo“. – Dobytok rád mlátil, bola to ľahšia práca a zviera mohlo pri nej žrať, koľko a kedy chcelo (Dt 25, 4). No Izrael bude zapriahnutý do ťažkej roboty, čakajú naň ťažké časy. Meno „Júda“ sa sem dostalo asi neskoršie omylom.
14. Udalosť, na ktorú tu naráža prorok, je nám neznáma. Klinopisné nálezy poznajú akéhosi moabského kráľa, ktorý sa volal Salamon. Spomína sa v dejinách Tiglatpilésara III. Arbela sa dnes volá Irbid, medzi Der’atom (Edrai) a zrúcaninami Fahil (Pella).
15. Celý národ sa volá Bet-Elom pre modloslužbu, páchanú v tomto meste. LXX číta: dom Izraela. – Svitanie mizne veľmi rýchlo.
Kniha proroka Ozeáša