Kniha proroka Ozeáša

Kniha proroka Ozeáša

 

14  1 Zhynie Samária,

pretože sa vzpierala svojmu Bohu;

pod mečom budú padať,

nemluvňatá im rozdrvia,

rozpárajú im ťarchavé.

2 Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu,

veď pre svoju vinu si upadol!

 3 Vezmite so sebou slová

a obráťte sa k Pánovi;

povedzte mu: „Odpusť každú vinu

a láskavo nás prijmi,

zaplatíme plodom svojich perí!

 4 Asýrsko nás nezachráni,

už nebudeme jazdiť na koňoch

a nebudeme viac hovoriť: »Naši bohovia!«

dielam svojich rúk,

lebo u teba nájde milosť sirota.“

5 „Vyhojím ich poranenia,

milovať ich budem vďačne,

lebo môj hnev sa od nich odvráti.

 6 Budem Izraelu ako rosa,

prekvitať bude ako ľalia

a zapustí korene sťa Libanon;

7 konáre sa mu rozrastú,

nádherný bude ako oliva

a voňať bude ako Libanon.

 8 Obrátia sa, čo sedia v jeho tôni,

žiť budú z obilia

a rozkvitnú ako vinič,

ktorý má chýr ako víno z Libanonu.

9 Efraim, čo chceš ešte s modlami?

Ja vyslyším a vzpriamim ho

ako jedľu zelenú.

Že máš ovocie, to je odo mňa.“

 

10 Kto je múdry, aby tieto veci pochopil,

a rozumný, aby ich porozumel?

Lebo Pánove cesty sú priame

a spravodliví po nich kráčajú,

ale vzbúrenci na nich k

 

1. O podobných ukrutnostiach porov. 2 Kr 8, 12; 15,16; Am 1,13.
3. Plod perí sú slová vďaky, ktorú budú vzdávať za odpustenie hriechov. Slovo „plod“ sme preložili so LXX a Hebr 13, 15. Hebr a Vg má: „býčky“.
4. „Kone“ tu znamenajú cudziu, najmä egyptskú pomoc, porov. Iz 30, 16.
6 n. Rosa je Božia milosť, ktorej bude nový Boží národ vďačiť za svoju krásu (ľalia, oliva), stálosť (Libanon) a veľkosť (rozrastené konáre).
8. Miesto „víno z Libanonu“ čítajú niektorí súčasní exegéti: „víno z Chelbonu“; porov. pozn. k Ez 27, 18.
Kniha proroka Ozeáša