Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

15 Víťazná pieseň. –  1 Vtedy Mojžiš a Izraeliti zaspievali Pánovi túto pieseň:

„Spievať budem Pánovi,

lebo vznešený, slávne vznešený je:

koňa i povoz zmietol do mora.

 

2 Moja sila a moja udatnosť je Pán

a stal sa mi spásou.

Toto je môj Boh, budem ho velebiť,

Boh môjho otca, budem ho chváliť.

 

3 Pán je bojovník,

Pán je jeho meno.

4 Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora

a jeho vyberaní vodcovia sa potopili v Červenom mori.

5 Vlny ich pokryli,

klesli sťa kameň do hlbín.

6 Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou,

tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla.

7 Svojou nesmiernou vznešenosťou

zničil si svojich protivníkov,

vyslal si svoj hnev, čo ich strávil sťa plevu.

8 Dychom tvojho rozhorčenia nahromadili sa vody,

prúdy ako hrádza stáli,

nakopili sa vprostred mora vlny.

 

9 Nepriateľ si povedal: »Zaútočím, dochytím,

rozdelím korisť, uhasí sa moje zúrenie.

Vytasím svoj meč,

zmocní sa ich moja ruka.«

10 Zadul si svojím vetrom: pokrylo ich more,

potopili sa sťa olovo

vo vodách búrlivých.

 

11 Kto je rovný tebe medzi bohmi, Pane,

kto je rovný tebe, čo vynikáš svätosťou?

Si hrozný v pochvalných činoch a robíš zázraky.

12 Vystrel si svoju pravicu

a zem ich prehltla.

13 Vo svojej priazni si viedol ľud, čo si vykúpil,

svojou silou si ho viedol

k svojmu svätému príbytku.

 

14 Dopočuli sa národy a zhrozili sa:

obyvateľov Filištínska pochytila hrôza.

15 Vtedy sa preľakli kniežatá Edomu,

vojvodcov moabských prenikol strach.

Stŕpli kanaánski obyvatelia všetci,

16 doľahla na nich úzkosť a strach:

pre silu tvojho ramena

stuhli na kameň.

 

Tak prechádzal tvoj ľud, Pane,

tak prechádzal ľud, ktorý si si prisvojil.

 

 17 Voviedol si ich a osadil si ich

na svojom vlastnom vrchu,

na mieste, ktoré si prichystal za bývanie sebe, Pane,

vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky.

18 Pán bude kraľovať naveky a navždy!“

 

19 Keď teda faraónove kone s vozmi a záprahmi vošli do mora, Pán dal morským vodám privaliť sa na nich, kým Izraeliti prešli stredom mora po suchu.

 20 Aj Áronova sestra, prorokyňa Mária, vzala do rúk bubienok a všetky ženy išli za ňou s bubienkami a s tancom. 21 Mária im predspevovala:

„Spievajte Pánovi,

lebo je veľmi vznešený!

Koňa i pohoniča

hodil do mora.“

Od Červeného mora do Máry a Elimu. –  22 Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez púšť Súr. Tri dni šli po púšti a nenašli vodu.  23 Došli do Máry, ale vodu z Máry piť nemohli, lebo bola horká. Preto sa aj volá Márá (Horkosť). 24 A ľud reptal proti Mojžišovi: „Čo budeme piť?“ 25 On volal k Pánovi a Pán mu ukázal drevo, a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Tam im dal zákon a právo a tam ich podrobil skúške. 26 A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“ 27 Nato prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedem paliem. Tam sa teda utáborili pri vode.

 
1. V piesni Boží ľud ďakuje Bohu za poskytnutú ochranu a pomoc pri prechode cez Červené more a celá pieseň nabáda Izraelitov k dôvere voči Bohu v každom čase. Táto Mojžišova pieseň mala veľký vplyv na neskoršiu izraelskú poéziu (Ž 77, 17 – 21; Iz 12, 1 n.; 43, 16; 51, 10; Múd 10, 21; Zjv 15, 2. 3).
17. Zrejme ide o vrch Sion v Jeruzaleme. Podľa toho by pieseň dostala dnešnú podobu pri bohoslužbe v Jeruzalemskom chráme.
20. Meno Mária pochádza najskôr z egyptského „meri jám“ – milovaná od Pána. Iné významy slova mohli byť: ,kvapka mora, hviezda morská, horské more, pani, tučná, krásna‘ atď. Mária sa volá prorokyňou, lebo mala vedúci zástoj pri oslave Pána (Nm 12, 2).
22. Pozri Gn 16, 7; 20, 1; 25, 18. Púšť Súr sa neskoršie volá Etam (Nm 33, 8).
23. Márá pravdepodobne je dnešný Ain Hawára, 110 km od miesta, kde Izraeliti prešli cez Červené more. Voda prameňa je horká a je skoro zanesený pieskom. Márá = horký prameň.
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova