Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

27 Nádvorie: Oltár. –  1 Potom urobíš z akáciového dreva oltár päť lakťov dlhý a päť lakťov široký; oltár bude štvoruholníkový a tri lakte vysoký. 2 Na jeho štyroch uhloch urobíš rohy, ktoré budú z neho vyčnievať, a obtiahneš ho meďou. Vyhotovíš aj popolnice na odstraňovanie popola, lopatky, panvičky, vidlice a uholnice, čo k nemu patria. Všetko jeho náradie urobíš z medi. 4 Potom naň urobíš sieťovité medené mriežky a na mriežkach, na ich štyroch rohoch, upevníš štyri medené krúžky 5 a upevníš to dolu pod okružným schodíkom oltára tak, že mriežky budú siahať až do polovice oltára. 6 Pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obiješ ich meďou.Tieto tyče sa budú zasúvať do krúžkov, a tak tyče budú po oboch stranách oltára, aby ho bolo možno nosiť.Urobíš ho z dosiek, dutý. Urobíš ho tak, ako si videl na vrchu.

Nádvorie. – 9 Nádvorie svätostánku urobíš takto: Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z niťového plátna – sto lakťov dĺžky na túto stranu. 10 K tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami. Stĺpové háčky a krúžky budú zo striebra. 11 Takisto pozdĺž severnej strany plachty v dĺžke sto lakťov, k tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami. 12 Šírka nádvoria na západnej strane bude mať päťdesiat lakťov plachiet a k tomu desať stĺpov s ich podstavcami. 13 Aj predná, východná šírka nádvoria bude mať päťdesiat lakťov: 14 pätnásť lakťov plachiet na jednej strane a k tomu tri stĺpy s troma podstavcami, 15 takisto na druhej strane pätnásť lakťov plachiet a k tomu tri stĺpy s troma podstavcami. 16 Vchod do nádvoria bude mať záclonu širokú dvadsať lakťov z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna s vyšívaním a k tomu štyri stĺpy s ich štyrmi podstavcami. 17 Všetky nádvorné stĺpy dookola budú mať strieborné krúžky. Aj ich háčky budú strieborné, ich podstavce však budú medené. 18 Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, jeho šírka päťdesiat lakťov a výška päť lakťov. Plachty budú z niťového plátna a podstavce z medi. 19 Všetko náčinie svätostánku, ktoré sa bude používať na jeho úplnú obsluhu, aj všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z medi.

Olej pre svietnik. – 20 Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do svietnika, aby lampy neprestajne svietili. 21 V stane zjavenia pred oponou, čo bude pred archou zákona, nech sa oň starajú Áron a jeho synovia, aby pred Pánom svietil od večera do rána. Toto bude navždy platný predpis pre všetky izraelské pokolenia.

 
1 – 8. Oltár predstavoval Boha a rohy na oltári označovali Božiu moc a silu. K oltáru neviedli schody, mal akýsi šikmý násyp, upravený z kamenia a zeme. Vystupovalo sa po násype k okrajom oltára. Okolo oltára bolo vyvýšené priestranstvo, na ktorom stával kňaz, aby tam mohol vykonať potrebné prípravy na obetu. Táto spodná, rozšírená časť oltára bola orámovaná medenými mrežami. Celý oltár bol dutý. Oheň sa kládol na mriežkach, položených navrchu oltára.
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova