Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

25 Zbierka predpisov o svätyni. –  1 Tu Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne, vyberte dar pre mňa!  3 Takéto dary máte od nich prijať: Zlato, striebro a meď, 4 belasý a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno, 5 baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo, 6 olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 7 ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a náprsníka. 8 Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich. 9 Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte!

Archa. –  10 Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, pol druha lakťa širokú a pol druha lakťa vysokú. 11 Obiješ ju rýdzim zlatom; znútra i zvonku ju obiješ a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 12 Uleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Potom vyhotovíš dve tyče z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. 14 Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila. 15 Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť.  16 Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám.

 17 Urobíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a pol druha lakťa široký. 18 Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice;  19 jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch prirobíš cherubov. 20 Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu. 21 Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám.  22 Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov.

Stôl predkladných chlebov. – 23 Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a pol druha lakťa vysoký. 24 Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 25 Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec. 26 Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na štyroch rohoch, pri každej nohe jeden. 27 Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť. 28 Tyče vyhotovíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť.

29 Spravíš k nemu aj misy, misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata.  30 Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladné chleby.

Sedemramenný svietnik. – 31 Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety. 32 Z jeho bokov bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku. 33 Na každom ramene budú tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, čo vychádzajú zo svietnika. 34 Na samom svietniku budú štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, 35 a to tak, že hlavička bude pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. 36 Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýdzeho zlata. 37 Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním. 38 Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata.  39 Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva. 40 A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.

 
1 n. Desatoro prikázaní a kniha zmluvy mali usmerňovať a riadiť náboženský, sociálny a mravný život Izraelitov. Ustanovenia a nariadenia o bohoslužbe dáva Mojžiš v nasledujúcich kapitolách 25 – 31.
3 – 7. Kovy, drahokamy a všelijaké hmoty, ktoré Izraeliti mali obetovať na zariadenie, výzdobu svätostánku, mohli Izraeliti mať z Egypta (3, 21 n.; 12, 35 n.), alebo si ich zaobstarali od karaván, ktoré tiahli často z východu do Egypta. – Belasý purpur, hyacint, je tmavofialová farba a potom látka zafarbená touto farbou. Farbu vyrábali z tekutiny, ktorú vylučuje lastúra Murex trunculus. Červený purpur, tmavočervená farba, ktorú vyrábali z lastúry Murex brandaris; táto sa vo veľkom počte nachádza na pobreží Stredozemného mora. Karmazín, jasná červená farba. Vyrábali ju z hmyzu, žijúceho na určitých druhoch dubov v Malej Ázii (Lecanium ilicis). Jemné plátno, byssus, alebo kment, hebr. šeš, je ľanové plátno farby snehobielej a veľmi jemné (Gn 41, 42). Tachášové kože sú pravdepodobne kože delfína. Koža tohto zvieraťa je pevná a mastná, preto veľmi dobre poslúžila za vrchnú pokrývku svätostánku. Chránila ho pred prudkými dažďami. O ónyxovom kameni pozri Gn 2, 12. O efóde a náprsníku porov. 28, 6 n. a 28, 15 n.
10. Archa je truhla, skriňa z dreva. Lakeť obyčajný mal 49,5 cm, lakeť kráľovský zasa 55 cm. Lenže v Egypte bola táto miera menšia: obyčajný lakeť mal 45 cm, druhý lakeť však 52,8 cm.
16. Zákon označuje dve kamenné tabule, desatoro Božích prikázaní (31, 18; 32, 15). Preto sa archa volá aj archou zákona alebo archou zmluvy (Nm 10, 33; Dt 10, 8).
17. Vrchnák na arche sa nazýva aj zľutovnicou, pretože na tomto vrchnáku v deň zmierenia vykonával veľkňaz očistenie ľudu a svätyne od hriechov, kropil ho krvou (Lv 16, 14 n.).
19 n. Cherubi, anjeli v ľudskej podobe s krídlami, predstavovali trón Boží (1 Sam 4, 4; 2 Sam 6, 2; Ž 80, 2), kým archa so zľutovnicou bola podnožou Boha. „Prázdne miesto“ medzi oboma cherubmi bolo znamením, že Boha nemožno spodobniť a že je nepredmetný.
22. Na arche sa zjavoval Pán, bol tam mimoriadnym spôsobom prítomný (Nm 10, 34 n.; Dt 1, 30. 42). Boh je síce všade, ale osobitným spôsobom bol tam, kde bola archa (1 Sam 1 – 4).
30. Stôl predkladných chlebov, doslova stôl chlebov tváre, čiže stôl Božej tváre, pretože chleby sa kládli pred Pána, pred jeho tvár.
39. Hrivna zlata bolo asi 49 kg.
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova