Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova

39 Kňazské rúcho. –  1 Z belasého a červeného purpuru, karmazínu (a niťového plátna) vyhotovili slávnostné rúcho pre službu vo svätyni a tiež posvätné rúcho pre Árona, ako nariadil Mojžišovi Pán.

Efód. – 2 Efód zhotovili zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. 3 Zo zlata vyklepali tenké plechy a postrihali ich na nite, aby ich mohli postkávať s belasým a červeným purpurom, karmazínom a niťovou priadzou tak, ako robieva umelec. 4 Zhotovili aj dva náplecníky, ktoré boli na oboch horných koncoch spojené. 5 Aj stuha, ktorou sa priväzoval a ktorá bola z neho a na ňom visela, bola takou istou prácou, ako on sám, zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťovej priadze, ako Mojžišovi prikázal Pán. 6 Ďalej upravili dva ónyxové kamene, ktoré osadili do zlatej obruby a na ktorých boli kameňoryteckým spôsobom vyryté mená Izraelových kmeňov. 7 Tie upevnili na obe horné čiastky efódu ako pamätné kamene na Izraelových synov tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.

Náprsník. –  8 Potom urobil náprsník, ako robieva umelec. Bol zhotovený tak ako efód: zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťovej priadze. 9 Bol štvorcový, zložený na dvoje a bol dlhý a široký na jednu piaď. 10 Vyložili ho štyrmi radmi drahokamov. V prvom rade bol karneol, topás a smaragd, 11 v druhom rade: rubín, zafír a diamant, 12 v treťom rade: hyacint, achát a ametyst 13 a vo štvrtom rade: chryzolit, ónyx a beryl. Osadené boli do zlatého pletiva, ktoré im slúžilo za obrubu. 14 Kameňov bolo podľa mien Izraelových synov dvanásť s ich menami; na každom bolo vyryté jedno z mien dvanástich kmeňov. 15 Potom na náprsník pripevnili pletené retiazky, zhotovené z čistého zlata na spôsob šnúrky. 16 Urobili dvoje zlatých pletív a dva zlaté krúžky a oba krúžky pripevnili na horných koncoch náprsníka. 17 Dve zlaté šnúrky pripevnili na dva krúžky, čo boli na koncoch náprsníka. 18 Druhé dva konce oboch šnúrok spojili s oboma pletivami a pripevnili ich na prednej náplecnej časti efódu. 19 Potom urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oboch spodných koncoch náprsníka, na jeho vnútornom, k efódu obrátenom okraji. 20 A urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oboch náplecných čiastkach efódu dolu, na jeho prednej strane, tam, kde je s nimi spojený nad efódovou stuhou. 21 Potom zviazali krúžky náprsníka s krúžkami efódu šnúrou z belasého purpuru tak, že ležal nad stuhou efódu, a náprsník sa nemohol odpojiť od efódu, ako Pán prikázal Mojžišovi.

Kňazský plášť. –  22 Potom vyhotovili k efódu plášť, ako robieva tkáč, celý bol z belasého purpuru. 23 Otvor hore v strede plášťa bol ako otvor na pancierovej košeli s obrubou okolo otvoru, aby sa netrhal. 24 Na spodnom okraji pripevnili granátové jablká z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. 25 Z čistého zlata narobili zvončekov a upevnili ich medzi granátové jablká, 26 striedavo jeden zvonček a jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa pre službu, ako Pán prikázal Mojžišovi.

 27 Potom zhotovili z ľanového plátna tuniky, ako robieva tkáč, pre Árona a pre jeho synov. 28 Takisto zhotovili aj čiapky z ľanového plátna, aj turbanovú okrasu z plátna a plátenné spodky z niťového plátna, 29 ba aj pás z niťového plátna, belasého a červeného purpuru a karmazínu, ako robieva umelec, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.

30 Nakoniec urobili z rýdzeho zlata náčelnú tabuľku, posvätnú stuhu, a na ňu rytcovou prácou vyryli: Svätý Pánov. 31 Pripravili na ňu aj šnúrku z belasého purpuru, aby sa dala priviazať hore na hlavu, ako Mojžišovi prikázal Pán.

32 Takto bola ukončená všetka práca na príbytku, na stánku zjavenia, a Izraeliti urobili všetko celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak to urobili. 33 Potom priniesli svätostánok k Mojžišovi: stánok a jeho príslušenstvo, jeho sponky, dosky, žrde, stĺpy a podstavce, 34 pokrývku z červeno farbených ovčích koží a pokrývku z tachášových koží, haliacu oponu, 35 archu zákona s jej tyčami a zľutovnicu, 36 stôl a všetko jeho náradie a predkladné chleby, 37 svietnik z rýdzeho zlata, jeho lampy – lampy boli postavené do radu – a všetko jeho príslušenstvo, aj olej do lámp,  38 zlatý oltár, olej na svätenie, príjemne voňajúce kadidlo a oponu na vchod do svätostánku, 39 medený oltár a na ňom medené mriežky, jeho tyče a všetko jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec, 40 plachty pre nádvorie, jeho stĺpy a podstavce, záclonu na vchod do nádvoria, povrazy a kolíky a všetko náčinie pre službu v príbytku, stánku zjavenia. 41 Ďalej skvostné rúcha pre službu vo svätyni: posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. 42 Izraeliti vykonali všetku prácu celkom tak, ako Pán prikázal Mojžišovi. 43 Mojžiš všetku prácu prezrel a videl, že ju vykonali celkom tak, ako mu prikázal Pán. A Mojžiš ich požehnal.

 
1. Skutočnosť, že kňazské rúcho bolo zhotovené podľa Božieho rozkazu, sa vyzdvihuje často (v. 1. 5. 7. 21. 29. a 31.). O efóde porov. 28, 6 – 14.
8 – 21. Pozri 28, 15 – 30.
22 – 26. Porov. 28, 31 – 35.
27–31. Porov. 28, 36 – 43. Pás veľkňaza má byť štvorfarebný.
38. Zlatý oltár je oltár kadidlový (30, 1 – 5).
Kniha Exodus - Druhá kniha Mojžišova