Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

4 Zlatý svietnik . – 1 Potom ma anjel, ktorý vo mne hovoril, zasa zobudil ako človeka, ktorého zobudia zo sna. 2 I spýtal sa ma: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím svietnik celý zo zlata; na hlavici má nádrž; je na ňom sedem lámp a lampy, ktoré sú na hlavici, majú sedem lievikov. 3 Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádrže a druhá naľavo.“ 4 Ozval som sa a povedal som anjelovi, ktorý vo mne hovoril: „Čo je toto, môj pane?“ 5 Anjel, ktorý vo mne hovoril, odpovedal mi: „Nevieš, čo je to?“ Povedal som: „Nie, môj pane.“  6 Odvetil mi: „To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! – hovorí Pán zástupov.

 

 7 Kto si ty, veľký vrch?

Pred Zorobábelom (si) rovina!

A vyvedie záhlavný kameň

s výkrikmi: »Sláva, sláva mu!«“

 

8 A Pán prehovoril ku mne takto:  9 „Zorobábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho dokončia, i budeš vedieť, že ma k vám poslal Pán zástupov.  10 Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. – Tých sedem, to sú Pánove oči, ktoré obchádzajú celú zem.“ 11 Ozval som sa a riekol som mu: „Čo sú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika?“  12 Opäť som sa ozval a spýtal som sa ho: „Čo sú dve olivové ratolesti, ktoré dvoma zlatými rúrkami vyprázdňujú zo seba zlato?“ Odvetil mi toto: „Nevieš, čo je to?“ Riekol som: „Nie, môj pane.“  13 I riekol: „To sú dvaja synovia oleja, ktorí stoja pred Pánom celej zeme.“

 

 

 

6. Celé videnie malo byť upozornením pre Zorobábela, aby sa pri svojich úlohách, najmä pri stavbe chrámu, neopieral o pozemské prostriedky, ale o Pána.
7. Keď sa bude Zorobábel správať podľa príkazu, daného v predošlom verši, môžu sa mu stavať do cesty prekážky ako vrch, Pán ich odstráni a Zorobábel bude môcť na chrám položiť aj posledný, záhlavný kameň, pričom ľud bude radostne volať na slávu.
9. Koniec verša porov. s 2, 13. 15.
10. „Deň malých vecí“ je deň, keď sa len začínala stavba chrámu. Aj tí, čo teraz pochybujú, budú sa tešiť, keď budú vidieť, že Zorobábel dokončieva Pánov dom. – O Božích očiach pozri pozn. k 3, 9 a 4, 2 –3.
12. Olej sa tu pre svoju farbu volá zlatom.
13. Synovia oleja sú olejom pomazaní Boží muži, Jozue a Zorobábel. – V predošlom videní, kap. 3, dostáva povzbudenie veľkňaz Jozue, v tomto zasa knieža Zorobábel.
Kniha proroka Zachariáša