Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

II. O pôste, kap. 7 – 8

 

  1. 1 Vo štvrtom roku kráľa Dária prehovoril Pán k Zachariášovi, štvrtý deň deviateho mesiaca, kisleva. 2 Vtedy poslal Bet-El Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť Pánovu tvár  3 a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov, a prorokov: „Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci, ako som to robil už toľko rokov?“

4 Vtedy prehovoril ku mne Pán zástupov:  5 „Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom: Keď sa postíte a nariekate v piatom a siedmom mesiaci – a je to už sedemdesiat rokov! –, či sa to mne postíte? 6 A keď jete a pijete, či ste to nie vy, ktorí jete, a vy, ktorí pijete? 7 Či sú to nie príkazy, ktoré Pán vyhlásil prostredníctvom predošlých prorokov, keď bol Jeruzalem obývaný a bezpečný a jeho mestá dookola i Juh, i Rovina boli obývané?“

8 Potom Pán prehovoril k Zachariášovi takto: 9 „Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! 10 Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo! 11 Ale odopreli pozornosť, ukázali odbojné plece a zaťažili si uši, aby nepočuli. 12 Zo srdca si urobili diamant, aby nepočuli zákon a slová, ktoré svojím duchom poslal Pán zástupov prostredníctvom predošlých prorokov... Preto prišiel veľký hnev od Pána zástupov. 13 Ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí Pán zástupov. 14 A rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, že nik nebude chodiť sem-tam. Takto urobili rozkošnú zem pustatinou.“

 
3. Deviaty deň piateho mesiaca (zvaného ab) sa Izraeliti postili na pamiatku zrúcania jeruzalemského chrámu.
5. Tretí deň siedmeho mesiaca bol smútočný deň pre zavraždenie Godoliáša, 2 Kr 25, 25 n.; Jer 41, 1 n.

5 n. Či sa postia alebo hodujú, vždy hľadajú seba.
Kniha proroka Zachariáša