Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

22 Zákon o nájdených veciach a rozličné predpisy. –  1 Ak uvidíš stratené dobytča alebo ovcu svojho brata, neprejdi pomimo, ale priveď ich k svojmu bratovi, 2 aj keď ti tento brat nie je rodinou; a keď ho nepoznáš, dovedieš ich do svojho domu a zostanú u teba, kým ich tvoj brat nenájde a neodvedie si ich. 3 To isté urobíš s oslom, s odevom a so všetkým, čo by tvoj brat stratil; keď to nájdeš, neobíď to ako cudziu vec. 4 Ak uvidíš, že osol alebo býk tvojho brata spadol na ceste, neobracaj oči inde, ale pomôž mu ich zdvihnúť.

 5 Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž do ženských, lebo kto robí také veci, oškliví sa Bohu.

 6 Ak idúcky nájdeš na nejakom strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami alebo vajcami, keď na mladých a na vajciach sedí matka, nesmieš vybrať matku spolu s mláďatami; 7 necháš ju uletieť a mláďatá si zoberieš, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil.

 8 Ak si postavíš nový dom, na streche urobíš dookola ohradu, aby nebola v tvojom dome vyliata nevinná krv a aby si nebol vinný, keby niekto spadol odtiaľ dolu.

 9 Do svojej vinice nesej iné semeno, aby semeno, ktoré zaseješ, a s ním aj úroda celej vinice neprešli do majetku svätyne. 10 V jednom záprahu neor na býkovi a oslovi. 11 Neobliekaj sa do šiat, ktoré sú utkané z vlny i ľanu.

12 Na štyroch koncoch svojho plášťa, ktorým sa budeš odievať, urob si kystky!

Zákony o manželstve a o panenstve. – 13 Ak si muž vezme ženu a vojde k nej, ale potom sa mu znepáči, 14 a preto hľadá zámienku, aby ju mohol zapudiť, roznáša o nej nehanebnosti a hovorí: »Keď som si túto vzal za manželku a keď som k nej vošiel, nenašiel som ju pannou!«  15 – nech ju jej otec a matka vezmú a privedú aj s dôkazom panenstva k starším mesta v bráne 16 a otec mladej ženy povie starším: »Svoju dcéru som dal tomuto za manželku, ale preto, že ju nenávidí,  17 roznáša o nej nehanebnosti, keď tvrdí: ,Pri tvojej dcére nenašiel som panenstvo‘ – nuž, hľa, dôkazy panenstva mojej dcéry,« a rozvinú šatu pred staršími mesta. 18 Starší mesta dajú toho muža chytiť a zbiť ho. 19 Potom ho odsúdia na peňažitú pokutu sto šeklov striebra, ktoré dá devinmu otcovi, lebo uviedol do zlého chýru izraelskú pannu, a musí ju mať za manželku a nebude ju môcť prepustiť po celý čas svojho života.

20 Ale ak bude pravda, čo jej vyčíta, a ak sa nenájdu dôkazy devinho panenstva, 21 nech ju vyhodia z domu jej otca a muži toho mesta nech ju ukameňujú, nech zomrie, lebo sa dopustila nešľachetnosti v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome, a tak odstrániš zlo zo svojho stredu.

Cudzoložstvo, zneuctenie zasnúbenej a znásilnenie. –  22 Ak bude spať niekto so ženou iného, nech obaja zomrú, tak cudzoložník, ako cudzoložnica: odstrániš zlo z Izraela.

23 Ak sa niekto zasnúbi s devou, pannou, a keď ju v meste nájde iný a bude s ňou spať,  24 jedného i druhú privedieš k mestským bránam a budú ukameňovaní; deva preto, že nekričala, keď bola v meste, muž zasa preto, že zneuctil ženu svojho blížneho, a tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 25 Ale ak nejaký muž nájde v poli nejakú ženu, ktorá je zasnúbená, a násilne sa jej zmocní, a bude s ňou spať, bude len on usmrtený. 26 Dievča nebude trpieť, lebo tomuto dievčaťu sa stalo tak, ako keď sa zlodej postaví proti svojmu bratovi a zabije ho. 27 Ono bolo samo v poli, volalo o pomoc, ale nemal ho kto obrániť.

 28 Ak sa niekto stretne s devou, pannou, ktorá nebude zasnúbená, a násilne ju schytí a bude s ňou spať, ak vec predložia súdu, 29 ten, čo s ňou spal, dá jej otcovi päťdesiat šeklov striebra a musí si ju vziať za manželku, lebo ju ponížil, a nebude ju môcť zapudiť po celý čas svojho života.

 30 Nik si nesmie vziať za manželku ženu svojho otca, ani odhaliť otcovu prikrývku.

 

1 – 4. Porov. Ex 23, 4 – 5, kde je reč o nepriateľovi, ktorý je tiež Izraelita. Tu sa hovorí o bratovi, teda o Izraelitovi bez rozdielu, či je priateľom, alebo nepriateľom.
5. Tento zákaz je namierený proti pohanským bohoslužobným zvykom, pri ktorých dochádzalo k nemravným výstrednostiam. Iní autori myslia, že tento predpis chcel aj navonok poukazovať na Božie rozhodnutie, keď Pán stvoril muža a ženu (Gn 1, 27).
6 – 7. To, čo je človekovi užitočné, sa nemá celkom vyničiť. Preto treba matku pustiť, aby mohla dochovať ďalšie mláďatá. Tento zákaz mal za cieľ vychovávať aj k ľudskosti a súcitnosti.
8. Strechy na orientálnych domoch bývajú rovné, takže sa dá po nich prechádzať. Prístup na ne je obyčajne zvonku. Pozri Joz 2, 6; 2 Sam 11, 2; Mt 10, 27; Sk 10, 9.
9 – 11. Ťažko povedať, prečo sa to zakazovalo.
15. Zdá sa, že rodičia rátali s prepustením svojej dcéry, a preto si po dcérinej svadobnej noci nechávali jej rúcho, na ktorom ostali stopy jej panenstva.
17 n. Podľa zákona odvety by muž vlastne mal byť ukameňovaný (Dt 19, 19), tu sa však robila výnimka, veď na to by bola doplatila len žena – ostala by vdovou.
22. Pozri Lv 18, 20; 20, 10; Jn 8, 5.
24. Izraelské zasnúbenie dávalo obom stránkam právo aj na manželské povinnosti. Preto sa snúbenec volal mužom a snúbenica ženou. Nevera snúbenice bola manželskou neverou.
28 n. Porov. Ex 22, 16 n.
30. Pozri Lv 18, 7 n. a 20, 11. Žena otca je nevlastná matka, čiže druhá otcova žena. To platilo aj vtedy, keď nevlastná matka ako vdova sa po smrti otcovej mohla vydať.
Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova