Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

24 Dávidova veľkodušnosť v Engadi. –  1 Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v pevnostiach Engadi. 2 Keď sa Šaul po prenasledovaní Filištíncov vrátil, oznámili mu: „Hľa, Dávid je na púšti Engadi!“  3 Šaul si vzal tritisíc mužov vybraných z celého Izraela a išiel hľadať Dávida a jeho ľudí smerom ku Skalám gaziel. 4 Na ceste prišiel ku košiarom oviec, kde bola jaskyňa. Ta išiel Šaul na potrebu. Dávid však a jeho ľudia sa zdržovali hlbšie v jaskyni. 5 Dávidovi hovorili jeho ľudia: „Hľa, toto je deň, o ktorom ti Pán povedal: »Vydám ti do ruky tvojho nepriateľa, naložíš s ním, ako sa ti bude páčiť!«“ Nato Dávid vstal a potajomky odťal okraj Šaulovho plášťa.  6 Ale potom bilo Dávidovi srdce, pretože odťal okraj Šaulovho plášťa. 7 I povedal svojim ľuďom: „Nech to Pán vzdiali odo mňa! Neurobím to svojmu pánovi, Pánovmu pomazanému! Nevztiahnem naň svoju ruku, lebo je to pomazaný Pána.“ 8 Dávid týmito slovami zadržal svojich ľudí a nedovolil im povstať proti Šaulovi. A Šaul vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou.

9 Potom Dávid vstal, vyšiel z jaskyne a takto volal za Šaulom: „Pán môj, kráľ!“ Šaul sa obzrel nazad a Dávid sa sklonil tvárou k zemi a poklonil sa. 10 A Dávid povedal Šaulovi: „Prečo počúvaš na reči ľudí: »Dávid zamýšľa tvoju záhubu!?« 11 Hľa, dnes si sa mohol na vlastné oči presvedčiť, že ťa Pán v jaskyni vydal do mojej ruky! Povedal som si, že ťa zabijem, ale zľutoval som sa nad tebou a vravel som si: Nevztiahnem ruku na svojho pána, lebo je Pánovým pomazaným. 12 A pozri, otče môj, pozri na okraj svojho plášťa, ktorý mám v ruke! Z toho, že som ti odťal okraj plášťa a nezabil som ťa, poznávaš a vidíš, že nemám v sebe zlosť a hriech a neprevinil som sa proti tebe. A ty mi číhaš na život, chceš mi ho odňať. 13 Nech súdi Pán medzi mnou a tebou, nech ma Pán pomstí na tebe, ale moja ruka na teba nesiahne!  14 Ako hovorí staré porekadlo: ,Od zločincov vychádza zločin.‘ Nuž moja ruka nesiahne na teba. 15 Za kýmže to vytiahol kráľ Izraela?! Koho ty prenasleduješ? Mŕtveho psa; jednu blchu! 16 Nech je Pán sudcom a nech súdi medzi mnou a tebou! Nech vidí, nech vedie môj súd a nech ma vyslobodí z tvojej ruky!“

 17 Keď Dávid dohovoril tieto slová Šaulovi, povedal Šaul: „Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid?“ Vtom Šaul pozdvihol hlas a plakal. 18 I povedal Dávidovi: Ty si lepší ako ja, lebo ty si mi preukázal dobro, ja však som ti robil zlo. 19 Ty si dnes ukázal, že si mi robil dobro, lebo ma Pán vydal do tvojej ruky, a nezabil si ma. 20 Veď ak niekto nájde svojho nepriateľa, či ho prepustí dobrou cestou? Nech ti Pán odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal! 21 A teraz viem určite, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude stále v tvojej ruke. 22 Nuž zaprisahaj sa mi teraz na Pána, že nevyničíš po mne moje potomstvo a nevyhubíš moje meno z rodu môjho otca!“ 23 A Dávid sa zaprisahal Šaulovi.

Potom Šaul išiel domov, Dávid však a jeho ľudia vystúpili na pevnosť.

1. Engadi (’En-Gedí), dnes Ain Džidi, je v polovici západného brehu Mŕtveho mora.
3. Skaly gaziel (kamzíkov) sú nám neznáme.
6. Dávidovi bilo srdce preto, že zneuctil kráľa.
14. Porekadlom Dávid oznamuje, že nie je zločincom, nespácha zločin kráľovraždy.
17. Všimnime si, že Šaul, kým Dávida prenasledoval, volal ho vždy len opovržlivo: syn Izaiho. Teraz ho zase oslovuje vlastným menom.
Prvá kniha Samuelova