Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

4 Vojna s Filištíncami. –  1 Samuelovo slovo znelo celému Izraelu.

Izrael tiahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Aben-Ezre, Filištínci zas táborili v Afeku. 2 Filištínci nastúpili proti Izraelu, rozpútal sa boj a Izrael podľahol Filištíncom, ktorí v bitke na poli zabili asi štyritisíc mužov.

3 Ľud išiel do tábora a starší Izraela hovorili: „Prečo nás Pán dnes porazil pred Filištíncami? Donesme sem zo Šíla Pánovu archu zmluvy, nech tiahne uprostred nás a nech nás vyslobodí z ruky našich nepriateľov!“  4 Ľud poslal do Šíla i doniesli odtiaľ archu zmluvy Pána zástupov, ktorý sídli nad cherubmi. Pri Božej arche zmluvy boli dvaja Héliho synovia, Ofni a Finés. 5 Keď archa zmluvy došla do tábora, zajasal celý Izrael veľkým jasotom, až dunela zem. 6 Keď Filištínci počuli jasavý krik, pýtali sa: „Čo znamená tento zvučný, veľký jasot v tábore Hebrejov?“ I dozvedeli sa, že do tábora prišla archa zmluvy. 7 Filištínci sa naľakali a vraveli: „Prišiel Boh do tábora!“ A volali: „Beda nám! Veru včera a predvčerom to nebolo takto! 8 Beda nám! Ktože nás vytrhne z ruky tohto mocného Božstva, ktoré bilo Egypt rozličnými ranami na púšti? 9 Vzchopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám! Nuž buďte chlapi a bojujte!“ 10 Nato sa Filištínci dali do boja a Izraeliti podľahli; utekal každý do svojho stanu. Porážka bola veľmi veľká, z Izraelitov padlo tridsaťtisíc pešiakov. 11 Archu zmluvy ukoristili a dvaja Héliho synovia, Ofni a Finés, zomreli.

Po porážke. –  12 Akýsi Benjamínec utekal zo šíku a v ten deň došiel do Šíla. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. 13 Keď došiel, Héli sedel na kresle a pozoroval cestu, lebo sa mu srdce triaslo o Božiu archu zmluvy. Muž teda došiel, podal správu v meste a celé mesto zakvílilo. 14 Keď Héli počul hlasné volanie, spýtal sa: „Čo znamená ten hlasný krik?“ Nato muž rýchlo prišiel a podal správu Hélimu. 15 Héli bol deväťdesiatosemročný, oči mal stŕpnuté, nevidel. 16 Ten muž povedal Hélimu: „Ja prichádzam z bojiska. Dnes som utiekol z bojiska.“ I spýtal sa ho: „Čo sa stalo, syn môj?“ 17 Posol odvetil: „Izrael ušiel pred Filištíncami, ľud utrpel veľkú porážku, zomreli aj obaja tvoji synovia Ofni a Finés a Božia archa padla za korisť.“ 18 Len čo spomenul Božiu archu, (Héli) padol z kresla nazad k bráne, zlomil si väz a zomrel. Bol to starý a ťažký človek. Súdil Izrael štyridsať rokov.

19 Jeho nevesta, Finésova manželka, bola ťarchavá, blízo pôrodu. Keď počula chýr o zajatí Božej archy a že jej zomrel svokor a manžel, klesla a porodila, lebo ju zachvátili bolesti.   20 A keď zomierala, hovorili jej okolostojace: „Neboj sa, veď si porodila syna!“ Ale neodpovedala, ani si toho nevšimla.  21 Chlapca však nazvala Ichabod, hovoriac: „Odišla sláva od Izraela, “ pre zajatie Božej archy a pre svojho svokra a manžela. 22 Hovorila: „Odišla sláva od Izraela, lebo ukoristili Božiu archu.“

 
1. Vulgáta prekladá meno Aben-Ezra „Skala pomoci“. Toto meno dostalo mesto až neskoršie (porov. 7, 5. 12). Malo ho však už vtedy, keď neznámy pisateľ písal Knihy Samuelove. Ležalo na území kmeňa Benjamín, blízko Masfy.
4. Na vrchnáku archy zmluvy boli dvaja cherubi. Ich krídla boli Pánovým trónom a sama archa zmluvy mu bola podnožím. Všadeprítomný Boh bol teda nad archou zmluvy prítomný zvláštnym spôsobom.
12. Roztrhnuté šaty a prachom alebo popolom posypaná hlava boli znakom smútku.
20. Izraelské ženy tak túžili po deťoch, najmä po chlapcoch, že narodenie chlapca bolo radosťou ešte aj v okamihu smrti. No nevesta Héliho sa neteší, jej strata je priveľká.
21. Meno „Ichabod“ znamená ,Nesláva‘.
Prvá kniha Samuelova