Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

5 Archa a Dagon. –  1 Filištínci teda zajali Božiu archu a odniesli ju z Aben-Ezry do Azotu.  2 Potom Filištínci vzali Božiu archu, zaniesli ju do Dagonovho domu a postavili ju vedľa Dagona. 3 Azotčania nasledujúce ráno vstali a Dagon bol padnutý tvárou na zem pred Pánovou archou. I chytili Dagona a postavili ho na jeho miesto.  4 Keď Filištínci ráno nasledujúceho dňa vstali, Dagon bol padnutý tvárou na zem pred Pánovou archou, Dagonova hlava však a obe končatiny jeho rúk boli odlomené na prahu, ostal z neho len Dagon.  5 Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Azote, nestúpia na Dagonov prah až po dnešný deň.

Archa zmluvy filištínskych mestách. – 6 Na Azotčanov však doľahla Pánova ruka, bil ich a trestal ich vredmi, Azot i jeho okolie. 7 Keď obyvatelia Azotu videli, čo sa deje, hovorili: „Nech Božia archa Izraelitov neostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dagona.“  8 Preto poslami zvolali k sebe všetky filištínske kniežatá a pýtali sa: „Čo máme robiť s archou Boha Izraelitov?“ Odpovedali: „Archu Boha Izraelitov treba preniesť do Gétu!“ A tak archu Boha Izraelitov preniesli.  9 A keď ju preniesli, zaľahla Pánova ruka na mesto (ako veľmi veľký rozvrat) a trestal obyvateľov mesta, malých i veľkých, tak, že sa na nich vyrážali vredy.  10 Nato poslali Božiu archu do Akaronu. A keď Božia archa došla do Akaronu, Akaronci volali: „Doniesli archu Boha Izraelitov, aby nás i náš ľud zabili.“ 11 A poslami zvolali všetky filištínske kniežatá a hovorili: „Pošlite preč archu Boha Izraelitov, nech sa vráti na svoje miesto a nech nepobije nás i náš ľud!“ Lebo v meste panoval smrteľný zmätok, ťažko naň doľahla Božia ruka. 12 Ľudia, ktorí nepomreli, boli potrestaní vredmi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu.

 

1. Azot, medzi Gazou a Jafou. Dnes sa volá Ešdud. Leží 5 km od pobrežia Stredozemného mora.
2. Dagon bol hlavné božstvo Filištíncov, ktorí jemu pripisovali svoje víťazstvo. Zobrazovali ho ako muža, ktorý má odpoly telo ryby (dag = ryba).
4. Z Dagona ostal len trup. I tak to možno rozumieť, že „ostal z neho len Dagon“, „ryba“, lebo socha bez hlavy, rúk a s rybím spodným telom vyzerala ako ryba.
5. Nechceli zneuctiť prah, na ktorom ležala hlava a ruky ich bôžika.
8. Gét bol tiež jedným z piatich filištínskych hlavných miest.
9. Vredy, ktoré postihli Filištíncov, boli asi vredy morové. Z Vulgáty sa však dá usudzovať, že to mohli byť hemoroidy.
10. Akaron (ʽEkrón), severozápadne od Azotu, bolo ďalšie filištínske hlavné mesto.
Prvá kniha Samuelova