Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

29 Dávid a Filištínci. –  1 Filištínci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku, Izraeliti táborili pri prameni, ktorý je v Jezreeli. 2 Filištínske kniežatá postupovali po stovkách a tisíckach, Dávid však a jeho muži postupovali vzadu s Achisom. 3 Vtedy hovorili filištínske kniežatá: „Čo chcú títo Hebrejci?“ Achis odpovedal filištínskym kniežatám: „Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula, ktorý je už dni a roky u mňa, a odo dňa, čo prišiel, až po dnešný deň som nenašiel nič proti nemu.“ 4 Ale filištínske kniežatá sa nahnevali naň a hovorili mu: „Pošli toho chlapa nazad, nech ide na svoje miesto, na ktoré si ho zadelil! Ale do boja nech s nami nejde, aby sa nám vo vojne nestal nepriateľom. Čím iným by si tento mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami týchto ľudí? 5 Alebo to nie je Dávid, ktorému s tancom vyspevovali: »Porazil Šaul svojich tisíc, ale Dávid svojich desaťtisíc«?“

6 Nato Achis zavolal Dávida a povedal mu: „Ako žije Pán, ty si úprimný a je veľmi milé mojim očiam, že v tábore chodíš všade so mnou, lebo odo dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň som nič zlé na tebe nenašiel. Ale kniežatám sa nepáčiš. 7 Preto sa vráť a choď v pokoji, aby si neurobil niečo, čo by sa filištínskym kniežatám nepáčilo.“  8 Dávid povedal Achisovi: „Ale čože som urobil a čo si našiel na svojom služobníkovi odo dňa, čo som vstúpil do tvojej služby, až po dnešný deň, že nemám ísť a nemám bojovať proti nepriateľom svojho pána, kráľa?“ 9 Achis odvetil Dávidovi: „Viem, že mne si príjemný ako Boží anjel, ale filištínske kniežatá povedali: »Nech nejde s nami do boja!«  10 Preto teraz ráno vstaň, aj sluhovia tvojho pána, ktorí s tebou prišli! A keď ráno, len čo sa rozvidnie, vstanete, odíďte!“ 11 A Dávid – on i jeho družina ráno vstali, aby sa vrátili do krajiny Filištíncov. Filištínci však vystupovali do Jezreelu.

 

 

1. Afek bol blízko Sunamu na rovine Jezreel. Iný je Afek, spomínaný v 4, 1. Prameň, pri ktorom táborili Izraeliti, je nám dnes už neznámy. Niektorí myslia na Ain Džalúd, Goliášov prameň.
8. Dávid dáva zase neurčitú, dvojzmyselnú odpoveď a Achis si myslí, že mu naozaj chce byť verný.
10. Pánom Dávida a jeho družiny volá Achis Šaula, lebo boli jeho poddanými.
Prvá kniha Samuelova