Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

15 Pieseň Mojžiša a Baránka. – 1 Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné: sedem anjelov, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev.

 2 Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, i tých, čo zvíťazili nad šelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori; mali Božie citary  3 a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a Baránkovu pieseň:

 

„Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky,

Pane, Bože všemohúci;

spravodlivé a správne sú tvoje cesty,

Kráľ národov.

4 Kto by sa nebál, Pane,

a neoslavoval tvoje meno?!

Veď ty jediný si Svätý;

prídu všetky národy

a budú sa ti klaňať,

lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“

 

Sedem anjelov s čašami Božieho hnevu. –  5 Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva  6 a z chrámu vyšli siedmi anjeli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. 7 Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov. 8 A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov.

2. Porov. 4, 6. Oheň pripomína Boží hnev, ale aj Červené more a východ z Egypta.
3 – 4. Mojžišovu pieseň (Ex 15, 1 – 19) spievali Židia po vyslobodení z egyptského otroctva, keď prešli cez Červené more. Vyslobodenie z Egypta je predobrazom vykúpenia, a preto autor nazýva Mojžišovu pieseň Baránkovou piesňou.
5. „Stánok svedectva“ – alúzia na svätyňu, ktorá putovala s Izraelitmi po púšti (Ex 25, 22). „Chrám stánku svedectva“ je nebeská svätyňa. Splýva tu dohromady Mojžišov stánok a Šalamúnov chrám.
6. Sedem rán podrobne rozvádza v 16. kapitole.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)