Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

6 Roztvorenie prvých šiestich pečatí. –  1 A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“  2 A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil.

3 Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: „Poď!“  4 A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč.

 5 Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy.  6 A počul som, akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; ale olej a víno nepoškoď!“

7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ako volala: „Poď!“  8 A videl som: Hľa, plavý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou.

 9 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. 10 A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?“

11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni.

 12 A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; 13 nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor; 14 nebo sa stiahlo, ako keď sa zvinie kniha, a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. 15 Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách, 16 a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom, 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu; a kto bude môcť obstáť?“

 
1 – 16. Cieľom týchto veršov je ukázať Krista ako vládcu nad dejinami sveta, ktorý ustanoví svoje večné kráľovstvo. Toto je základná myšlienka vôbec celej Knihy zjavenia. Jeho príchod budú predchádzať pohromy ako predzvesť posledného súdu. Začnú sa otvorením siedmich pečatí (6, 1 – 8, 1), zvukom siedmich poľníc (8, 2 – 11, 19) a vyliatím siedmich čiaš (15, 1 – 16, 21).
2. Biely kôň pravdepodobne symbolizuje alebo nepriateľského invázora, alebo víťazný pochod šírenia evanjelia (19, 11 – 13).
4. Červený kôň je symbolom vojny.
5. Čierny kôň je symbolom hladu.
6. Tento záhadný zákaz sa spája zrejme s vtedajšou hospodárskou situáciou, a to s vysokými cenami, nedostatkom potravy a s hladom.
8. Plavý kôň symbolizuje smrť.
9. Zabití pre Božie slovo sú mučeníci.
12 – 17. Pri opisovaní Pánovho dňa autor používa obrazy z prorockých kníh: Iz 34, 4; 2, 10. 19; Oz 10, 8; Joel 2, 11; 3, 4; Am 8, 9; porov. Mt 24.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)