Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

8 Otvára sa siedma pečať. –  1 A keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho.  2 A videl som sedem anjelov, čo stoja pred Bohom a dostali sedem poľníc.  3 Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. 4 A dym kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. 5 Potom vzal anjel kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. A nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie.

 

Prvé štyri poľnice. –  6 A sedem anjelov, čo malo sedem poľníc, sa pripravilo trúbiť.

7 Zatrúbil prvý. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva.

8 Zatrúbil druhý anjel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv 9 a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula.

10 Zatrúbil tretí anjel. A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli.

12 Zatrúbil štvrtý anjel. A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne.

 

Orol s tromi „beda“. – 13 Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: „Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!“

1. Ticho, ktoré nastalo po otvorení siedmej pečate, ako v prorockej tradícii Starého zákona, aj tu je predzvesťou Pánovho zjavenia alebo príchodu.
2. O siedmich anjeloch porov. Tob 12, 15.
3. Zlatý oltár zodpovedá kadidlovému oltáru vo svätyni. Porov. Ex 30, 1 n.
6 – 13. Tieto rany pripomínajú egyptské rany (Ex 7, 14 – 10, 29).
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)