Kniha Jób

10. Štvrtá Jóbova odpoveď, 16, 1 – 17, 16

16 1 Jób odpovedal:

 

Potecha – na ťarchu

 

2 „Nuž vecí takých počul som už premnoho.

Ste tešiteľmi všetci na ťarchu.

3 Bude už koniec týmto slovám do vetra?

Veď čo ťa núti odpovedať mi?

4 Ja by som mohol tiež ako vy hovoriť,

keby ste vy boli miesto mňa,

snovať také reči proti vám

a krútiť hlavou nad vami.

5 No obodroval by som vás svojimi ústami

a chvenie svojich perí by som nezadržoval.

 

Priatelia sú nechápaví

 

6 Ak vravieť začnem, môj bôľ sa nezmierňuje,

ak prestanem, neodchádza odo mňa.

7 No teraz ma už naskrze vysilil

 8 a jeho tlupa sa ma zmocňuje.

Dal sa za svedka, by sa vrhol na mňa,

môj žalobca tak svedčí proti mne.

 9 Má hnev na korisť, a tak ma schvatol

a zubmi na mňa zaškrípal

i ostro zazrel na mňa škodca môj.

10 Už svoje ústa roztvárajú na mňa

a na posmech ma bijú po tvári,

zhŕkli sa všetci proti mne.

11 Boh ma dal zlostníkovi napospas

a vydal ma do rúk bezbožníkov.

 

Navštívenia Božie

 

12 V pokoji žil som, náhle si ma vydesil,

za krk zdrapil a celkom skrušil ma,

sebe za cieľ si ma postavil.

13 Už jeho strely poletujú kolo mňa,

mne kruto roztína obličky

a moju žlč na zem vylieva.

14 Mne dáva vskutku úder jeden za druhým,

sťa bojovník on na mňa rúti sa.

 15 Tak, žinenku už ušil som si na kožu

a svoj roh som do prachu pohrúžil.

16 To sčervenala mi tvár od plaču,

a tma mi leží kolo mihalníc,

17 hoc násilie na mojich rukách nie je

a moje modlitby sú bez škvrny.

 18 Ach, zem, krv moju pozakrývať nechci!

Nech pre môj plač niet miesta skrytého!

 

Boh ukáže nevinu

 

19 Už svojho svedka iba na nebi mám

a ručiteľ môj na výsostiach je.

20 Druhovia sa mi tu posmievajú,

ale moje oko hľadí v slzách k Bohu,

21 by dal mužovi aj voči Bohu právo,

jak ho človek má voči blížnemu.

22 Lebo uplynie pár krátkych rokov

a pôjdem cestou, z ktorej niet návratu.

 
8. Veľmi ťažký, azda porušený text.
9 – 10. Ako si počínajú divé zvery a šelmy proti svojej úbohej koristi, tak kruto si počínajú aj Jóbovi priatelia proti svojmu niekdajšiemu vernému priateľovi. Namiesto pravej a úprimnej potechy ho nemilosrdne sužujú, keď mu siahajú na posledné, čo mu zostalo po toľkých stratách majetku a zdravia: na jeho nevinnosť a čestné meno.
15. „Žinenka“ znamená smútočné rúcho, ušité z vrecoviny, ktoré nosili na holom tele (preto hovorí Jób: „ušil som si ju na kožu“).
18. Vyliata krv volala o pomstu. Preto si Jób žiada, aby ju zem nepokryla. Jóbova krv má vznášať žaloby za všetky jeho telesné a duševné útrapy. Taká nevinne vyliata krv volala podľa predstavy tamojších ľudí k Bohu o pomstu (Gn 4, 10; Iz 26, 21), kým ju nezakryjú, t. j. kým ju nevypomstia. V tých krajoch vládlo prísne ustanovenie o krvnej pomste podľa zásady: Život za život, zub za zub! Dokiaľ zavraždený človek nebol pomstený smrťou samého vraha, mŕtvola nevinne zavraždeného nebola „prikrytá“, nemala nárok na pravé spočinutie.