Kniha Jób

12. Piata Jóbova odpoveď, 19, 1 – 29

  1.  1 Jób odpovedal:

 

Priatelia sú tvrdošijní

 

2 „Ach, dokiaľ chcete moju dušu sužovať

a rečami ma mliaždiť naskrze?

3 Už desiaty raz tupíte ma;

tak utláčať ma nehanbíte sa?

4 Že pochybil som, hoc by to aj pravda bola,

tak moja vina na mne zostane.

5 Ak chcete sa vypínať nado mňa

a moju hanbu mi vytýkať,

6 tak teda vedzte, že Boh vskutku ukrivdil mi

a svoje siete na mňa zahodil.

7 Ak volám: »Krivda!«, nik sa mi neozve.

Nuž márne kričím, nieto práva už.

 

Útrapy bez miery

 

8 Mne cestu zastal, by som ďalej nemohol,

a chodníky mi tmami zavalil.

 9 On postrhúval zo mňa moju slávu

a z hlavy mi sňal veniec ozdobný.

10 Borí ma zo všetkých strán, musím zahynúť,

moju nádej jak strom vyvracia.

11 Ba ešte roznecuje svoj hnev proti mne

a má ma veru za nepriateľa.

 12 Už jeho tlupy postupujú združené

a nasýpajú hrádzu proti mne

i tábor robia vôkol môjho stanu.

 

Neverní domáci

 

 13 On mojich bratov odohnal odo mňa

a známi sa mi celkom odcudzili.

14 Opustila ma rodina i priatelia

a zabudli ma hostia 15 aj domáci.

Ba vlastné slúžky za cudzieho majú ma

a v očiach ich som iba prišelcom.

16 Ak volám sluhu, odpoveď mi nedá,

aj keď ho prosím vlastnými perami.

17 Veď môj dych sa oškliví vlastnej manželke

a zo svojich útrob deťom zapácham.

18 Ešte aj chlapčiská mnou pohŕdajú

a len čo sa zdvihnem, nadávajú mi.

19 Všetci moji dôverníci sa ma hrozia

a proti mne sú tí, ktorých som mal rád.

 20 Mne koža, telo už len visí na hnátoch

a unikol som iba s kožou vôkol svojich zubov.

 

Zmilujte sa nado mnou!

 

21 Ach, zmilujte sa, priatelia, už nado mnou,

dotkla sa ma Pánova pravica.

22 Prečo ma prenasledujete ako Boh

a nemôžete sa môjho mäsa nasýtiť?

 

Boh – jediná nádej

 

23 Bár by moje slová napísané boli,

vryté do dosky spiežovej,

 24 bár by ich rydlom železným a olovom

navždy vrýpali do skaly!

25 Som presvedčený, že môj Obranca žije

a posledný sa zdvihne zo zeme.

26 Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený

a zo svojho tela Boha uvidím.

 27 Vtedy ho ja, veru, ja sám uvidím.

Moje oči ho uzrú, a nie iný.

Mne srdce vnútri túžbou zmiera...

 

Vystríha priateľov

 

28 Ak hovoríte: »Ako ho budeme stíhať,

akú zádrapku na ňom nájdeme?«,

29 tak traste sa pred ostrím meča,

bo proti vinám vzplanie jeho hnev;

že jesto Sudca, potom uznáte.“

 

 

9. Boh strhol ozdobné rúcho z Jóba, t. j. odňal mu všetku vážnosť a bohatstvo, ktorými predtým oplýval.
12. „Tlupy, čo postupujú združené“, sú všetci Jóbovi nepriatelia. K nim patria aj jeho bezohľadní priatelia.
13. „Bratia“ sú Jóbovi súkmeňovci a iní bližší pokrvní. Slovo „brat“ malo v tých krajoch široký význam: Okrem pokrvných označovalo vôbec všetkých ľudí, ktorí sú niekomu blízki.
20. Jób vychudol na kožu a kosť. Pery bez mäsa mu pokrývajú zuby.
24. Nápisy na skalných stenách chránili pred poveternostnými vplyvmi tak, že vryté priehlbiny písmen vyplnili olovom.
27. Osnova sa nám spoľahlivo nezachovala; preto je pochopiteľné, že aj preklady sú dosť odlišné. Zmysel miesta treba porovnať s obsahom celej knihy. Kniha o Jóbovi nikde neučí výslovné presvedčenie o budúcom zmŕtvychvstaní tela, ako sa o tom mnohí, najmä vedení textom Vulgáty nazdávali. Zmysel miesta je asi tento: Keď raz večne živý Boh vystúpi ako Jóbov obhajca, pomôže mu k jeho právu. Lebo Boh dokáže jeho nevinu a zbaví ho aj utrpenia. Jób bude hľadieť na Boha vo svojom tele, ale ešte v tomto živote.