Kniha Jób

16. Siedma Jóbova odpoveď, 23, 1 – 24, 25

23 1 Jób odpovedal:

 

Nech Boh sám súdi

 

2 „Aj dnes je veru ešte spurný môj nárek

a vzlykot mi ruka zadŕža:

3 Bár by som vedel, kde by som ho našiel,

zašiel by som k jeho trónu až.

4 Tam pred ním samým začal by som súdiť sa

a naplnil by som si ústa dôkazmi.

5 By som zvedel slová, čo mi vtedy povie,

a dal si pozor, čo mi odvetí.

6 Či s plnou silou so mnou bude priečiť sa?

Nie! Nech len ráči ma on vypočuť.

7 On hneď by zbadal, že sa prieči s poctivým,

a navždy súdu zbavil by som sa.

 

Nevinnosť sa nedá dokázať

 

8 Ak napred idem, ver’ nikdy tam nie je,

dozadu ak, zas ho nebadám.

9 Ak hľadám vľavo, ani tak ho nezriem,

zvrtnem sa vpravo, tam ho nevidím.

10 On dobre pozná moje cesty, zastávky,

jak zlato vyjdem, keď ma preskúša.

11 Veď moja noha k jeho stope prilipla,

jeho cestu som strážil, nezblúdil.

12 Nevzdialil som sa od pier jeho príkazov,

úst jeho slová v hrudi skryl som si.

 

Nezaslúžené utrpenie

 

13 Lež rozhodol tak! Ktože mu v tom zabráni?!

Čo duša chce mu, to aj urobí.

14 Veď úmysel svoj uskutoční zaiste

a takých vecí v mysli veľa má.

15 Hľa, kvôli nemu prečo predesený som:

To uvážil som, hrôzu pred ním mám.

16 Veď môjmu srdcu iste Boh dal zoslabnúť

a Všemohúci ma tak predesil.

17 Nuž pre temravy musím teda zmĺknuť,

bo obličaj mi tône prikryli.